Gjesteskribent

Så er der kommet et skøn over, hvor meget det vil koste de tyske skatteydere at betale bare den foreløbige regning, nemlig den for indkvartering, lægehjælp med meget mere, som måske 800.000 asylsøgere vil afstedkomme. Et slag på tasken fra de tyske regnedrenge er en klatskilling på ti milliarder euro eller ca. 75 milliarder danske kr. Det er meget, også i Tyskland. Det ville svare til fem milliarder i Danmark, og selv om det danske skattevæsen forærer 6,2 milliarder kr. væk til udenlandske svindlere, er det stadig mange penge. Og det er naturligvis kun begyndelsen.

Alle erfaringer med massiv indvandring fra ikke-vestlige lande til Europa viser, at den alene på det økonomiske plan er en udsøgt katastrofe, der systematisk vil undergrave den europæiske velstand, herunder de europæiske velfærdsstater. Vi ved det herhjemmefra, hvor det står at læse i Danmarks Statistiks årlige publikation, senest Indvandrere i Danmark 2014. Fra Sverige ved vi det bl.a. fra Jan Tullbergs bogLåsningen: en analys av svensk invandringspolitik. Og fra Tyskland ved vi det især fra Thilo Sarrazin og hans bog fra 2010, Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen.

De 75 milliarder danske kroner, som de tyske skatteydere nu skal bløde, er derfor kun første stop på en rejse, der vil forarme ethvert land efterhånden, også Tyskland. Det er ikke en trussel, men et stensikkert løfte.

På trods af dette helt indlysende, som skyldes de ikke-vestliges massivt ringere grad af uddannelse og deltagelse på arbejdsmarkedet, også i anden og sågar i tredje generation (for tredje generations vedkommende i grundskolen), er der ikke mangel på folk, der kaldes forskere, som påstår det stik modsatte, som uden at blues hævder det rene løgn og latin.

En sådan forsker er Moritz Schramm, lektor ved Syddansk Universitet. Læs selv her, hvad han fortæller:

”Helt banalt regner man med, at Tyskland i løbet af de kommende 10 år får 6,5 mio. færre hænder til rådighed på arbejdsmarkedet, så der er et kæmpe behov for indvandring. Et stort flertal af tyskere synes ifølge aktuelle meningsmålinger, at vi skal hjælpe de mange flygtninge, der kommer til Tyskland af humanitære grunde. Men der ligger også den helt pragmatiske dagsorden om, at det her er en chance for Tyskland på længere sig. Der er efter min mening ingen seriøs meningsdanner, der er i tvivl om, at det kan være en stor chance, hvis man får integreret de her mennesker hurtigt.”

Jeg skal ikke afgøre, om Moritz Schramm bevidst taler usandt, eller om han selv tror på sit vås. Det kommer naturligvis ikke til at ske, at det vil være økonomisk gavnligt for Tyskland at hente arabere og afrikanere op i millionvis. Skulle det være tilfældet, var det økonomiske mirakel indtruffet for længst.

Det her bliver meget dyrt for tyskerne. Det vil ingen djævel på jord kunne forhindre. At man kan påstå noget andet, fortæller kun noget om et forkvaklet forhold til virkeligheden.

 

Morten Uhrskov Jensen