Gjesteskribent

Ved et tilfælde er jeg snublet over den nytårstale, som skulle have været holdt af statslederne for de 15 gamle EU-lande. I sidste øjeblik, viser det sig, havde de alligevel ikke modet til det. Den ucensurerede tale kommer her.

Nytårstale af stats- og regeringslederne i Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien, Luxembourg, Danmark, Storbritannien, Irland, Grækenland, Spanien, Portugal, Sverige, Finland og Østrig:

Der venter økonomiske hårde tider forude, og sådan vil det vedblive at være. Denne gang er der ikke noget lyd for enden af tunnelen. Det gør dog alt sammen ikke noget. Thi rigdom er andet og mere end sorte tal på bundlinjen, som vi 15 stats- og regeringsledere er sikre på, at I, de oprindelige europæere, har indset.

Den ikke-vestlige indvandring til vore 15 europæiske lande, særligt den muslimske indvandring, er i gennemsnit så dårligt uddannet og tjener så lidt på arbejdsmarkedet, at det ikke kan være anderledes, end at vore 15 lande bliver fattigere og fattigere. Også efterkommergenerationen af ikke-vestlige indvandrere – født og opvokset i vore lande med utallige ydelser stillet til rådighed af de skattebetalende europæere – klarer sig meget ringe i gennemsnit.

Tallene varierer, men i et land som Frankrig er den ikke-vestlige befolkningsandel nu på tæt ved 20 procent, og det må naturligvis koste på bundlinjen. Andre faktorer spiller naturligvis også ind i Frankrig som i andre af de 15 lande, men det er den ikke-vestlige befolkningsandel, der ud i al fremtid vil sørge for, at mulighederne for vækst og velstand forringes år for år.

Den ikke-vestlige indvandring skal fortsætte

Vækst, velstand og velfærd vil altså formindskes år for år, fordi den ikke-vestlige indvandring bare fortsætter og fortsætter. Her er vi nået til den med rigdom som andet end sorte tal på bundlinjen. Den ikke-vestlige indvandring, særligt den muslimske, bør vokse mere og mere år for år. Målet må være, at alle 15 landes befolkninger skal have et ikke-etnisk europæisk befolkningsflertal senest i år 2100. Det ser allerede lovende ud. Frankrig, Storbritannien, Sverige og Belgien burde kunne nå dertil om 40 til 50 år, og resten vil følge trop.

Denne befolkningsudskiftning vil være en kolossal berigelse for de etniske europæere. For første gang nogensinde vil danskerne, svenskerne, tyskerne osv. ikke længere føle sig knyttet til et bestemt sted med et bestemt sprog, særlige skikke mv., sådan som det har været målet for al vor stræben gennem så lang tid.

Denne frisættelse vil gøre alle meget lykkeligere. De ikke-vestlige kan i mange år endnu få mere ud af at være her, i Europa, end i deres egne fejlslagne kulturer, hvor flertallet af dem for længst har bevist, at de ikke er i stand til at skabe gode samfund. Derfor vil de ikke-vestlige i en lang årrække frem føle tilfredshed med at være her hos os, fordi der i en rum tid endnu vil være hårdtarbejdende europæere, der betaler stadigt højere skatter. Efterhånden vil vore 15 lande selvfølgelig blive lige så fattige som f.eks. Egypten eller Algeriet eller Pakistan eller Congo eller, eller, eller, vælg selv. Der er nok at tage af. Det vil ske, når andelen af ikke-vestlige er blevet høj nok. Det er ikke svært at forstå.

Dermed vil den fuldkomne lykke indtræde globalt. Når de europæiske lande er blevet pillet ned fra piedestalen som verdens førende, vil verdensfreden indfinde sig.

Vi ved, kære europæere, at I godt kan forstå alt dette, og vi bringer derfor vore nytårshilsener til jer alle med det håb, at I sammen med os vil accelerere tempoet for vor kulturs ødelæggelse til erstatning for noget helt andet og langt mere meningsfuldt.

Globale hilsener fra Helle Thorning-Schmidt og alle de 14 andre

P.S.
Som nævnt havde de 15 stats- og regeringsledere altså alligevel ikke modet til at holde deres visionære tale. Jeg ved ikke hvorfor.

 

Første gang i Jyllands-Posten 2. januar 2013

Document takker Uhrskov Jensen for tillatelse til å republisere

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også