Kort

Over 2000 asylsøkere kom til Norge i august i år – det dobbelte av august 2014 (40 % av et månedskull). NRK

Les også

Public service -
Belong somewhere (2016) -
Din nabo nazisten -
Praha - Tiblisi 40 år -
Uhyrlighet varer lengst? -
Borten Moes indre demoner -