Kort

Over 2000 asylsøkere kom til Norge i august i år – det dobbelte av august 2014 (40 % av et månedskull). NRK

Les også

-
-
-
-
-
-