Nytt

Europas mest kriserammede land økonomisk er også det som mottok flest mennesker over havet: 50.000 sist måned. Likevel må Hellas håndtere problemene på egen hånd.AFP.

Det vil si EU sentralt bevilget fredag 30 millioner euro til Hellas, men etterslepet er enormt og med det antallet som fortsetter å strømme på, vil ikke Hellas få kontroll på situasjonen.

Det er en merkelig kognitiv dissonans mellom katastrofevarslene fra høyeste hold og de vankelmodige tiltakene. Penger kommer fra tid til annen. Men det som synes stadig klarere er at EU ikke har noen enhetlig politikk for hvordan man skal løse krisen.

«Today the world finds itself facing the worst refugee crisis since the Second World War,» EU Migration Commissioner Dimitris Avramopoulos told a press conference.

Men hvis krisen er så alvorlig, hvorfor gjør ikke EU noe? I stedet blir det med formaninger.

«What we must do and the (European) Commission has done it, is to organise our system in order to face this problem in a decent, civilised and European way,» he added.

Hvis man ser på tallene forteller de at EU burde ta situasjonen mer alvorlig. I stedet lar man på sitt vante vis – situasjonen skli. Det er laissez faire i stedet for politikk.

Some 124,000 refugees and migrants landed on the Greek islands during the first seven months of the year — up 750 percent from 2014, according to UN figures.