Kort

Skåne segregeres stadig mer.Aftonbladet

FORSKNING. Rika och fattiga blir allt mer isolerade från varandra. Dessutom blir det tydligare att utlandsfödda och invandrare koncentreras till särskilda områden.
Det är slutsatserna efter att en grupp forskare från universiteten i Lund och Uppsala har studerat segregationen i Skåne, rapporterar Sveriges radio P4 Malmöhus.
Forskarna har tittat på parametrar som utbildning, ekonomiska förutsättningar, födelseland och arbetssituation. Samtliga personer folkbokförda i Skåne mellan 1995 och 2010 har ingått i studien.
Framför allt är det den ekonomiska segregationen som ökar. En orsak kan vara den relativt höga andelen arbetslösa i Skåne, menar Daniel Svärd, analytiker på Region Skåne.
– Lite positivt är dock att segregationen vad gäller utbildning i Skåne minskar, säger Daniel Svärd till Sveriges radio.