Nytt

Venstreaktivister stormet Østermalm t-banestasjon tirsdag og rev ned Sverigedemokratenes reklameplakater med unnskyldning til turister for tiggerproblemet, på engelsk. Det opplevdes som en stor seier. Men var det det?

Det er en hel sverm som stormer t-banestasjonen. De kjenner gleden ved å fjerne symbolene på det de hater og forakter: SD. Det kjennes ekstra godt fordi de selv kan skape rettferdighet. Der og da. Det kalles ellers for selvtekt hvis andre gjør noe lignende. Bogervern er f.eks et dirty høyresideord. Men når venstreaktivister står for rettferden, når de beskytter de svake – i dette tilfelle roma – er selvtekten god. At aktivistene forveksler beruselsen over selvtekt med rettferd, bør ikke overraske.

Et annet ord for denne beruselsen er mobb. Mobben kjenner makten de har når politiet står som passive tilskuere. Det er de som er makten, og viser den ved å utøve vold.

Det er en farlig form for vold. Det vet borgerne som blir slått av skrekk ved synet av en mobb.

Når venstresiden reduseres til mobb er dens avtryk illusorisk. Det den vinner der og da – å stanse SDs kampanje og tukte Stockholm Lokaltrafik, SL, fordamper. Selvtekt ved vold vinner ingen sympati hos vanlige folk. De ser hva de ser. Det er ikke sikkert resultatet viser seg med en gang, men det vil det før eller senere. Det gjelder også alle som viser sympati med aktivistene, det vil i første rekke si svenske medier, som deltar i rasisthylekoret.

Folk ser hva de ser.

SD hadde trolig inkalkulert med gevinst uansett. Ble kampanjen stående hadde de vist mot og styrke. Ble den stanset av aktivistene ville sympatien i det lange løp tilfalle SD.

Når mediene særlig så bevisstløst spiller på lag med aktivistene har de mistet realitetssansen. Hvis man tror at de 1.000 som var forsamlet i Stockholm representerte det svenske folket, er man på jordet.

Dette har alltid vært venstresidens store bløff: Å fremstå som representanter for folket. På 70-tallet holdt mediene ytre venstre på avstand. Nå er de blitt deres talerør, og de fremstilles som idealister, som er oppfylt av rettferdig harme på vegne av et nytt Sverige.

Slik blir mediene til motorer i sosial og politisk fremmedgjørelse og polarisering.

 

Det finnes liten eller ingen avstand mellom Expressen og demonstrantene:

http://www.expressen.se/nyheter/manga-visade-sitt-missnoje-mot-sd-reklam/

 

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også