Nytt

New York Times skriver at amerikanske myndigheter løpende diskuterer hvem som er farligst av IS og al-Qaida. Det hvite hus heller mot IS.

The White House seems to be leaning toward the Islamic State, increasingly alarmed by what Lisa Monaco, President Obama’s homeland security and counterterrorism adviser, recently called the group’s “unique threat” to the United States.

IS har ikke gjort angrep i Vesten til en første prioritet, slår New York Times fast. Hvis det er tilfelle burde det påkalle bekymring for hva som skjer den dagen det blir en prioritet. For angrepene som har funnet sted har vært mer enn nok til å skremme folk. Noe av det som skremmer mest er IS evne til å rekruttere og inspirere til «ville»angrep. FBI-sjef James B. Comey var opptatt av denne evnen under en sikkerhetskonferanse i Aspen, Colorado:

Mr. Comey said the group was focusing on how to “crowdsource” terrorism, by having thousands of its promoters reach out and screen potential adherents on Twitter and other open social media, then switch to communicating on encrypted apps or email programs that American intelligence officials say they have difficulty cracking.

“They’re just pushy,” Mr. Comey said. “They’re like a devil on somebody’s shoulders saying, ‘Kill, kill kill,’ all day long.”

Kvalitet vs. kvanitet

Etterretningstjenestene har fått to oppgaver. De må følge med på «ville» angrep fra enkeltpersoner, og al-Qaidas mer langsiktige, detaljerte planer.

“ISIS is all about the quantity of attacks. Al Qaeda, on the other hand, is focused on the quality of the attack,” said Representative Adam B. Schiff of California, the top Democrat on the House Intelligence Committee. “For that reason, Al Qaeda still, in that respect, very much concerns me even more than the quantity of ISIS attacks.”

Flere planlagte angrep

Detaljene som kommer frem om antall angrep og alderssammensetningen, tilsier at disse opplysningene burde vært løftet frem, men New York Times gjør ikke det. Er tallene for ubehagelige?

Det ble avslørt flere angrep før nasjonaldagen 4. juli, og 40 prosent av de arresterte er under 21 år. Dette er tall vi kjenner fra Europa. IS appellerer til de unge. Men kanskje amerikanere føler det beklemmende? Kalifatet lokker mer enn the American Dream?

John P. Carlin, the assistant attorney general for national security, told the Aspen forum that the authorities have made more than 50 terrorism-related arrests in the past 18 months, mostly involving the Islamic State, in the jurisdictions of 20 United States attorneysnationwide. Eighty percent of those arrested are younger than 30, and 40 percent are under 21, he said.

In early July, Mr. Comey said the authorities had thwarted multiple attacks being plotted for July 4 by the Islamic State and its sympathizers in the United States, though he did not say what the plots entailed or how many people had been arrested. The F.B.I. has hundreds of investigations pending into such cases across the country, he said.

Omdisponering

Det artikkelen ikke nevner, er at den avtalen USA har inngått med Tyrkia om en IS-fri sone inne i Syria, kan bety et samarbeid med Nusrafronten og deres allierte. For hvem skal ellers gjøre jobben? Tyrkia bomber PKK og vil for alt i veden ikke styrke kurderne.

Da gjenstår bare Nusrafronten og deres koalisjon.

Men et slikt scenario er for ubehagelig å overveie. Men det er den veien USA har tatt de første skritt på med det påbegynte samarbeidet med Tyrkia.