Nytt

Den afghanske flyktningeminister Sayed Hussain Alimi Balkhi er invitert til Norge for å møte justisminister Andres Anundsen (Frp). Ministeren planlegger å komme i løpet av august. Balkhi varsler at han under besøket vil ta et oppgjør med Norge, skriver Klassekampen  (28.07.).

afghan.minister

Bakgrunnen er blant annet en afghansk barnefamilie som i sommer ble arrestert i Tromsø og deretter fløyet til Kabul via Oslo. I politirapporten kommer det frem uheldige sider ved pågripelsen som den afghanske ministeren reagerer på.

Politiet dopet ned småbarnsfaren. Han ble seinere bundet på hender og føtter. Også moren i familien ble lagt i jern. Døtrene på 5 og 13 år ble tatt fra foreldrene, og fraktet i et eget fly til Gardermoen.

Flyktningeministeren har lenge vært i dialog med norske myndigheter, men han er misfornøyd og nå varsler Balkhi at han vil undersøke hvordan flyktningpolitikken fungerer i dette landet.

– Vi har hatt samtaler med norske myndigheter ganske lenge, men det har ikke ført til noe resultat, sier Balkhi, som også sier at han vil benytte besøket i Norge til å undersøke hvordan norsk asylpraksis fungerer.

– Vil vil komme i kontakt med utlendingsmyndighetene, de som bestemmer hvilke afghanere som får bli. Vi vil finne ut av hvor rettferdige avgjørelsene egentlig er, sier han.

 

En minister  fra et land mange flykter fra, kommer til et land mange flykter til – for å belære om rettferdighet! Tør man foreslå for minister Sayed Hussain Alimi Balkhi at han istedenfor å bruke tid på norsk politikk, bruker tid på afghansk politikk? Og istedenfor å finne ut av rettferdighet her, kan se litt på rettferdigheten der?