Innenriks

Det meldes med fete overskrifter av Adressa at Israelsk politi gikk inn i hellig moské i Jerusalem . Men i brødteksten står dette:

– I lys av den alvorlige konfrontasjonen og de eskalerende handlingene til opprørerne, og med mål om å forhindre ytterligere skader på politiet, gikk en politistyrke noen meter inn i moskeen for å lukke dørene mens opprørerne fortsatt var inne, for å gjenopprette ro og orden, står det videre.

Tilføyelsen av «hellig» moské sier noe om hvor påliggende det er å understreke at en moské er et gudshus. Hva med «hellig kirke», ville noe avis finne på å skrive det, eller «den hellige Bibelen», slik BBC nylig skrev om Koranen. Det er maktpåliggende å få frem hvor hellige muslimenes gudshus og tekster er, som om vi ikke vet det. I dette tilfellet for å gjøre israelernes inngrep desto grovere.