Nytt

I Canada går nå rettssaken mot Jaser Raed og Chiheb Esseghaier, tiltalt for planer om å spore av et tog (kjent som Via Rail-plottet). De ble i mars dømt for konspirasjon til mord, nærmere bestemt terror i Allahs navn. I avsløringen sikret en nøkkelinformant fra politiet sikre bevis i form av lydopptak, hvor man hører personene diskutere hvem som fortjener å dø for Canadas involvering i muslimske land; hvorpå det uttales av Raed at «Alle – alle fortjener å dø.». Men nå kan Dr. Jess Ghannam, psykolog fra University of California, San Fransisco fortelle – slik The Canadian Press melder – at hele ‘greia’ med å drepe hundrevis av tilfeldige mennesker var et ganske så naturlig utfall som følge av å være narkoman med tilhørende abstinenser og frynsede nerver. Selv, hadde Raed ingen intensjon om å drepe – det var dopet som fikk ham til «å gjøre det».

TORONTO – A psychologist has described a man convicted of terrorism in a plot to derail a passenger train as a desperate drug addict who conned people to get high but wouldn’t even kill a spider.

Forklaringene blir bare mer og mer absurde dess mer en leser. Jihadwatch har detaljene, som får en til å lure på om det finnes mennesker som med godt hode og vilje kan gå inn for å skape en annen story enn den en vet er sann, for å frikjenne islam og person.

Det hjelper kanskje ikke psykologen Ghannams forklaring at Chiheb Esseghaier nektet å stille til rettssaken fordi rettssalen ikke underlegger seg islamsk lovgivning.

Dette er hva Theodor Dalrymple snakker om i sitt foredrag Admirable Invasions: How Psychology Undermines Morality for Manhattan Institute hvor han begynner sitt foredrag ved å fortelle om de utallige ganger han har hørt setningen ’the knife went in fra innsatte pasienter han var psykolog for. Som om kniven førte hånden. De lingvistiske og mentale krumspring henger tett sammen. Dette var selvfølgelig personer som hadde lært seg hvordan å formulere virkeligheten på en måte de selv kunne tåle. Men det blir litt merkelig når vi skal høre professorer som Ghannam fremføre liknende språklige krumspring, hvis ikke det er mer presist å kalle det villedelser.

Forholdene ut over den vestlige verden er overraskende like. Vi har Lars Gule på NRK; canadierne har Ghannam.

Det ble rettet anklage mot Ghannam under rettsaken om at han hadde produsert og levert notater med Raeds underskrift, samtidig som han ikke hadde tatt notater under samtalene. Det var altså en anklage om at Ghannam skrev historien, og Raed underskrev på den. At ikke Ghannam øyeblikkelig ble sagt opp som ekspert i rettssaken ved så alvorlige og anklager og stilt for rettssak er også et tankekors.