Innenriks

Amal Aden kommer med noen alvorlige advarsler i en kronikk i VG 4. februar. Hun forteller noe som burde få det til å gå kaldt nedover ryggen på alle som har med ungdom å gjøre og er opptatt av Norges fremtid: Hun mottar trusler, og er truet også fysisk. Ofte er det mennesker som ikke har lest en linje av hva hun har skrevet. De har bare «hørt».

aden_amal

Denne trusselkulturen har nå flyttet inn i klasserommene. Aden forteller at elever ikke tåler en fri diskusjon i timene. De blir provosert.

Denne opplysningen kommer ikke totalt overraskende for en som følger med. Men hvorfor er det ikke lærere eller rektorer som forteller om hva som skjer? Hvorfor er det en forfatter som har gjesteopptredender på skolene?

Først det grunnleggende:

Vi må forstå at ikke alle er for ytringsfrihet, ytringsfriheten blir også i Norge utfordret hver eneste dag.

Men det var jo noe annet enn at alle er Charlie. Alle er åpenbart ikke det. Hvordan?

En rekke personer forklarer drapene i Paris som forsvar. Disse personene mener at satiremagasinet Charlie Hebdo mobbet så mye at de ikke hadde noe annet valg enn å drepe. Drapene har blitt forklart med at terroristene måtte drepe fordi deres profet og religion ble krenket. Det er utrolig hvordan disse drapene blir bagatellisert. Personer som til enhver tid går inn i offerrollen, skaper et enda mer forvridd bilde av situasjonen, og dermed ser flere unge muslimer seg også som ofre.

Men disse stemmene nedenfra hører vi ikke mye om. Derimot blir Camilla Sadol premiert i Aftenpostens kronikkonkurranse for å ha skrive at Charlie Hebdo fikk som fortjent: Bråker du, får du bråk.

Kanskje det er noe av forklaringen på at Aden har problemer med å nå frem?

Jeg har siden jeg ga ut min første bok «Se oss» i 2008 levd med trusler. Jeg har blitt spyttet på og jeg har blitt slått ned. Nå lever jeg med politibeskyttelse. Jeg har verken tegnet profeten eller fornærmet gud. De fleste som truer meg mener jeg har krenket somaliere i mine bøker.

Når jeg spør om de har lest bøkene mine har de sjelden det, de har bare hørt at jeg har skrevet både det ene og det andre, noe stemmer mens annet bare er oppspinn. Jeg har blitt truet med steining av mennesker som ikke engang vet hva jeg har skrevet. Vi lever i en verden der noen føler seg krenket bare fordi de er uenige. Vi lever i en verden der ytringsfriheten daglig er under press, og dette tør vi ikke si noe om fordi vi er redde noen skal bli såret eller krenket. Jeg har møtt offentlige ansatte som sensurerer seg selv fordi de ikke vil såre noen eller er redde for å bli oppfattet som rasister.

Imaginære krenkelser

Krenkelsen oppstår altså på et imaginært grunnlag. Har de som forsvarer blasfemi tenkt over det? Har de tenkt over at noen ser seg tjent med  å underbygge og blåse opp under slike imaginære krenkelser? Dette er klassisk kollektivt vanvidd. Bare mobben mangler.

Lærere forteller Aden at det er temaer som likestilling, religion og ytringsfrihet som utløser ramaskrik og protester. Da er det elever som nekter en fri debatt.

Jeg reiser rundt i hele Norge og holder foredrag. I løpet av 2014 holdt jeg foredrag for 72 forskjellige skoleklasser. Jeg har hatt samtaler med en rekke lærere som er bekymret for ungdom som ikke tolererer en helt normal diskusjon i klasserommet. Lærere har fortalt meg hvor vanskelig det er å ta opp temaer som likestilling, religion og ytringsfrihet. Jeg har hatt en rekke samtaler med elever som er frustrerte fordi de føler deres frihet blir begrenset av medelever. Jeg har selv blitt mobbet og truet ved skolebesøk. Det er mange muslimske ungdom som ikke tåler ytringsfriheten jeg står for eller at jeg er lesbisk.

Lesbisk og kort hår provoserer

Som åpen lesbisk er Aden en dobbelt provokasjon. Da er det ikke snakk om meninger, men om ikke å tolerere en levende person. Også på dette punkt føyer skolene seg. Rektorer vil ikke ha Aden fordi hun er for «kontroversiell».

Jeg vet det er noen skoler som sliter mer enn andre. For noen dager siden var det en lærer som ønsket meg som foredragsholder, men skolens rektor mente jeg var for kontroversiell. Jeg har fått høre av skoleledelser og andre at min legning og korte hår provoserer.

Dette er opplysninger som burde gjøre inntrykk. Sensuren og undertrykkelsen av ytringsfriheten har fått plass på våre skoler, og øverste ledelse samarbeider! Hvilke presedens setter dette for fremtiden? Ordet integrasjon kjennes vammelt.

Aden har modnet. Hun forstår at ytringsfriheten under slike vilkår får en pris. Og for henne blir den stadig høyere. Hun forstår ikke at samfunnet trekker på skuldrene.

Ytringsfriheten trenger beskyttelse. Når noen ytrer seg i tema som andre ikke tør, kan livet fort bli snudd på hodet. Særlig hvis den som ytrer seg tilhører en æreskultur. Noen er villige til å forfølge deg til evig tid hvis de føler seg krenket.

..

Det er vanskelig å diskutere med noen som truer deg på livet. Det er vanskelig å ha en saklig debatt når motdebattanten din kaller deg rasist, derfor kan jeg forstå at en del personer sensurerer seg selv. Jeg har lenge vært bekymret for ytringsfriheten. Jeg har bestemt meg for å fortsette som foredragsholder. Jeg vet jeg risikerer mye. Det er viktig å vise og lære ungdommen at ytringsfriheten er viktig. Det er viktig å vise ungdommen at de kan bruke ord i stedet for å spytte eller ødelegge ting. Ungdom må lære og forstå at trusler ikke er en del av ytringsfriheten.

Aden minner statsministeren – det gjelder særlig forgjengeren Jens Stoltenberg – på ordene om at alle kan ytre seg. Nei, de kan ikke det. Hva tenker statsministeren å gjøre med det?

Statsministeren sier alle kan bruke ytringsfriheten. Men kjære statsminister, hvem skal beskytte oss når vi som ytrer oss blir truet?

Amal Aden viser oss en person som tenker og har utviklet seg. Hun forteller oss om hva som virkelig skjer, på grunnplanet. I det multikulturelle er det ikke bare jøder som er uglesett, også lesbiske er uønsket. Det kan synes som om en intolerant kultur har fått større plass. Det vitner truslene mot Aden om. Og det er en sammenheng mellom truslene på gata og intoleransen i klasserommet.

 

Postscript: Adens beskrivelse stiller også behandlingen av Max Hermansen i et annet lys. Er det denne intoleransen som gjør at han sparkes ut, fordi intoleransen utløser frykt på øverste hold? Hermansen kjører en «alt skal ut»-linje, og den har ikke en nubbsjans i dagens samfunn, der tilliten er borte. Men det kan være at reaksjonen mot ham vel så mye skyldes det møtet mellom politisk korrekthet og muslimsk intoleranse som Aden beskriver.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/terrorangrepet-mot-charlie-hebdo/ytringsfriheten-er-under-press/a/23388563/