Innenriks

Aftenpostenn skriver om barn som blir anmeldt til politiet. I løpet av tre år har fem politidistrikt mottatt 3.644 anmeldelser av barn. Det nevnes blant annet en 9-åring som er anmeldt for knivtrusler, en barneskoleelev som angriper en ansatt ved skolen slik at denne blir sykmeldt i flere dager og 10-åringer som kaster steiner på personen som har ansvar for renhold ved skolen deres.

To tiåringer kaster steiner og andre gjenstander mot en renholdsperson på skolen sin. De blir anmeldt for legemsfornærmelse med skadefølge.

En annen barneskoleelev går til et så alvorlig angrep på en ansatt på skolen sin at den fornærmede blir sykmeldt i flere dager.

Hendelsene er tre av de mer alvorlige av totalt 3644 forhold der barn under 15 år har hatt status som siktet eller mistenkt de siste tre årene i de fem politidistriktene Aftenposten har fått statistikk fra (se faktaboks).

Niåring truet med kniv
I Søndre Buskerud politidistrikt er den yngste som er blitt anmeldt de fem siste årene bare fire år gammel, ifølge Drammens Tidende. Dette barnet ble anmeldt for naskeri.

To niåringer står bak alvorlige forhold, skriver avisen: Én for trusler med kniv og den andre for et grovt seksuelt overgrep.

Dette er en urovekkende utvikling tenker du kanskje?

Salto, som, er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt viser faktisk til at det går bedre nå. Barne- og ungdomskriminaliteten synker.

Leder for Salto, Ove Kristoffersen:

Holdningene til barne- og ungdomskriminalitet har endret seg drastisk de siste 20–30 årene, mener Kristofersen.

– Helt frem til nittitallet trodde man at dersom byen vokser, vokser også ungdomskriminaliteten. Nå er de to piler som peker i ulike retninger: Ungdomsbefolkningen øker, men kriminaliteten blant dem går ned.

Og slik går dagene i Det nye Norge.Aftenposten