Innenriks

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser til Dagbladet at ca. ti personer som var plukket ut av FN til å få opphold i Norge som flyktninger, hadde tilknytning til den islamske staten (IS) eller den al-Qaida-tilknyttede al-Nusra-fronten.

– Dessverre er det noen som forsøker å utnytte og misbruke flyktning­instituttet. Vi har avslørt flere kvote­flyktninger med tilknytning til al-Nusrafronten og ISIL, bekrefter politi­overbetjent Svein Erik Molstad overfor Dagbladet.

PST vil ikke si noe om hvordan personene ble avslørt eller hvilke metoder som ble brukt.

Disse omstendighetene kan umulig komme som noen overraskelse på personer som har fulgt med, men PSTs observasjoner burde avføde en viss refleksjon. Vi kan nå konstatere at det systemet som har plukket ut «flyktninger», er korrupt. Man kan spørre seg hvordan det kunne unngå å være nettopp dét.

For gitt at personene det er tale om kommer fra land som er gjennom­korrupte, og gitt at internasjonale organisasjoner som overveiende består av korrupte land – hva enten de heter FIFA eller FN –, selv ikke kan unngå å være korrupte, er det åpenbart at personer med ondt i sinne vil forsøke å utnytte situasjonen. Hvis man ikke tar høyde for den muligheten, er man det de gamle grekerne kalte en idiot: en person uten forstand på politikk.

 

IS-flag
Kan denne karen ved behov forvandles til «flyktning»?

 

Dagbladet