Innenriks

Frp-politiker Sverre Storbæk henviste til sharialover og viste utrykkelig motstand mot at Hemnes kommune skal ta i mot muslimske flyktninger. Da ble kommunestyret sjokkert.

Storbæk levnet liten tvil om at han ikke ville at kommunestyret skulle gå inn for å bosette flyktninger i kommunen, ifølge Rana Blad som først omtalte saken.

– Med erfaring om hva slags land disse flyktningene kommer fra, stort sett, så må jeg si at jeg er meget skeptisk. De fleste av dem bærer med seg religiøse og kulturelle holdninger som er for oss helt uakseptable, og som vi vil ta sterk avstand fra, sa Storbæk fra talerstolen.

For å illustrere hva han siktet til, leste Frp-politikeren opp utvalgte lover fra Sharialoven.

Man skal aldrig dra alle over samme kam, men flere av tingene som blir nevnt er ikke ukjente fenomener i muslimske miljøer.

– De som kommer støtter Sharialover, hvor det åpnes for steining ved utroskap og blasfemi. Samtidig synes de det er helt ok med flerkoneri og kjønnslemlestelser. De slakter også dyr på en bestialsk måte. De synes det er greit med tvangsekteskap og kvinneundertrykkelse, sa Storbæk videre fra talerstolen.

Videre undret Strobæk seg over at det i Nav-rapportene står at kommunene skal se på flyktningbosettelser som en berikelse.

Når man ser krigstypene til Dagbladet og reaksjonene til andre politikere, så ser det ut til at det å påpeke de brutale sidene ved islam er en nesten like stor styggedom som terrorisme. Men som vi alle blir opplært til å tro, jihad og terrorisme har ikke noe med islam å gjøre.

– Så er det de som sier at vi kan ta imot kvoteflyktninger for de er det FN som plukker ut. Men FN plukka ut han Krekar de. Det viser hva vi egentlig snakker om. Og nå har til og med disse IS-krigerne begynt å infiltrere flyktningene. Selv PST har begynt å rope varsku – og så skal vi stå her og klappe i hendene og ta imot dem med åpne armer? Jeg fatter ikke at det går an for oppegående folk å ikke se den her gærenskapen vi nå er utsatt for, fortsatte Frp-politikeren.

Dagbladet