Innenriks

Friskis & Svettis på Hamar har søkt kulturkontoret om et nytt idrettstilbud. Det er noen innvandrerkvinner som må trene alene, og det er på tide å sette i gang noen tiltak, synes Friskis & Svettis.

De søker derfor om et kommunalt tilskudd for leie av hall og redusert treningsavgift. I dag er det snakk om 12 kvinner og et tilskudd på 10.200 kroner.

Er kjønnssegregering det nye honnørordet i Det nye Norge?

2015-05-12 18.02.47