Nytt

De konservative ble rasende over BBCs pro-Labour-dekning av valgkampen og har utnevnt en av statskringkasterens skarpeste kritikere til kulturminister, med uttrykkelig beskjed om å rydde opp. To sort it out, som det heter.

Kritikken mot BBC er ikke ny. Men som man kan merke også på NRK og SVT: Statskringkasterne er blitt propagandakanaler for den statsbærende ideologien som er misjonerende. Det irriterer lyttere/seere og provoserer grupper og partier som står for et annet syn. De blir tendensiøst gjengitt.

bbc-2_3300429b

Foto: BBCs nye TV-senter. BBC fikk tilbud om å ha en statue av George Orwell ved inngangen. Det ville vært et sterkt symbol for en kringkaster. Men ledelsen avslo.

Den tendensiøse dekningen er ikke blitt mindre med årene. Den er blitt verre ettersom det oppstår bevegelse på grasrota. Statskringkasterne ser det som sin oppgave å bekjempe det de definerer som usunne synspunkt og havner dermed i clinch med deler av opinionen. De blir aktører i det politiske landskap, samtidig som disse menneskene må være med og finansiere statskringkasterne. Så lenge lisensordningen består er BBC, NRK og SVT konger.

Men den nye kulturministeren John Whittingdale er motstander av lisensordningen og han har sagt licence fee is «worse than a poll tax» and ultimately «unsustainable».  Lisensen er verre enn en koppskot og i det lange løp ikke bærekraftig.

Det har Whittingdale nå anledning til å gjøre noe med. BBCs utilslørte kampanje for Labour kan bli dyr.

Senior Conservatives said they were “furious at the BBC’s coverage” of the election campaign and accused the corporation of an “unforgivable pro-Labour bias”.

Neste år skal BBCs charter fornyes. Skulle Whittingdale ville gjøre noe fundamentalt med BBC er anledningen nå.

Flere blant toryene tror ikke BBC kommer til å gi en fair dekning av en folkeavstemning om EU.

Bill Cash, the chairman of the committee in the last parliament, said: «There are very, very serious concerns that the BBC will not cover the referendum properly and demonstrate a pro-European bias.»

Regjeringen finner seg ikke i at en statskringkaster oppkaster seg til politisk aktør og regjeringens motstander.

Toryene har rent flertall. Det er en av disse historiske sjansene som er uhyre sjeldne. Toryene kan gjøre ting som tidligere ville vært utenkelig. Det har bygget seg opp et overheng av saker som den politiske korrektheten har sørget for å sabotere.

BBCs dominans og venstresvri er en av dem.

Skulle Cameron våge å rokke ved BBCs suverene posisjon kan det få følger også for andre statskringkastere.

Det blir litt som med pressestøtte til meningsavisene. Det ble sagt det var for å sikre meningsmangfoldet, men enhver kan se at det er samme meninger som gjengis i alle fem. Hva er da poenget med å bruke 330 millioner kroner på å holde liv i dem?

Borgerne kan med full rett si det samme om NRK: Hvorfor skal jeg betale nær 3000 kroner i året for å høre meninger og vinkler på nyhetssaker som jeg er uenig i, og hva mer er: en kanal som aktivt bekjemper det jeg står for?

Spørsmålene melder seg, men hittil hadde ingen trodd noen kunne gjøre noe med dem.

Nå sitter Cameron plutselig i en posisjon der han kan.