Hele ni jenter fra samme skole, Bethnal Green Academy, har ville reise til Syria og å slutte seg til IS. Fire har lykkes. Skolen og islamske ledere skylder på online-radikalisering, det fritar dem for ansvar. Men mye tyder på at ungdommene blir radikalisert av miljøet de vokser opp i: Islamismen har fått tak på hele det sosiale rom i Tower Hamlets. Det er innvevd i lokaladministrasjon, skoler og moskeer, ofte støttet av skattebetalernes penger. Den britiske staten har ikke lenger kontroll med sitt eget territorium.
Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.