Nytt

Den franske nasjonalforsamlingen har med overveldende flertall  vedtatt en lov som gir politiet adgang til å innsamle metadata, dvs ufattelige mengder digitale spor som gjør det mulig å kartlegge menneskers bevegelser og atferd.

Kritikerne sier det betyr slutten på personvern. De har rett, men kommer ikke med noe alternativ.

Nasjonalforsamlingen vedtar loven fordi de ikke ser noen annen mulighet. Det finnes ikke nok ressurser til å drive overvåking på en skånsom måte. Metadata er billig i forhold.

I en anerkjennelse av at man endrer premissene for overvåking, vil det bli opprettet en ny klagenemd.

The government says it wants to bring modern surveillance techniques within the law rather than outside any system of control.

A new watchdog will oversee the intelligence services, which will have broader powers to look at classified material and handle complaints from the public.

But none of this has satisfied the critics, who range from civil liberties groups to major internet providers.

..

Main points:

  • Define the purposes for which secret intelligence-gathering may be used
  • Set up a supervisory body, the National Commission for Control of Intelligence Techniques (CNCTR), with wider rules of operation
  • Authorise new methods, such as the bulk collection of metadata via internet providers

Den sosialistiske regjeringen og sentrumhøyre-opposisjonen står bak loven.

It has been an unusual debate. Many in the Socialist Party who would normally have spoken out against the new powers have instead kept quiet. In the wake of the January attacks, there is little political mileage in raising doubts about the intelligence services.

Meanwhile on the right, with its clearer law-and-order tradition, most MPs support the Socialist bill. But some are opposed on points of principle. Irony of ironies, some of the harshest criticism has come from the Front National.

http://www.bbc.com/news/world-europe-32587377