Tavle

Den svenske anklageren har bestemt seg for ikke å ta ut tiltale av vaktene etter å ha gjennomgått saken.

– Jag gör den bedömningen att de har rätt att använda det våldet de använt.

– Det är min samlade bedömning av allt material. Vi har gjort en förundersökning som innehåller en hel del förhör och annat material också i form av övervakningsfilmer. Jag har gjort den bedömningen att sammantaget finns det inte anledning att anta att brott som hör under allmän åtal förekommit. Det vill säga att ordningsvakterna hade rätt att göra det här ingripandet.

Vi skrev om saken i følgende artikler:

https://www.document.no/2015/03/videoen-som-ikke-viste-sannheten/

https://www.document.no/2015/02/politiet-ma-etterforske-allikevel/

https://www.document.no/2015/04/hvor-ble-det-av-niaringen-fra-malmo/

sydsvenskan