Innenriks

Jonas Gahr Støre sier til Dagsavisen at han lar det være opp til landsmøtet om Arbeiderpartiet skal anerkjenne staten Palestina. Men det han sier etterlater ingen tvil om hvor Gahr Støre står: Han går inn for anerkjennelse.

Gahr Støres retorikk er å legge frem premisser han presenterer som fakta, men som i virkeligheten er hans egne synspunkt. Ved forkle dem som fakta later han som han er så ansvarlig at han ikke kan annet. Ansvaret tynger.

– Vi er enige om visjonen om to stater ved siden av hverandre i fred, men realiteten er at vi har en israelsk statsminister som sier at det ikke blir to stater med ham ved makten. Imens bygges nye bosetninger som murer igjen ideen om en palestinsk stat. Skal vi da bare lene oss tilbake og si at en stat med to folk med ulike rettigheter er greit? Er det greit at tostatsløsningen forble en drøm? spør Ap-leder Jonas Gahr Støre og fortsetter:

– Eller skal det internasjonale samfunnet si at dette har så stor betydning for menneskene det gjelder og stabiliteten i regionen at det internasjonale samfunn må ta ansvar? Det har man gjort tidligere – som i 1948, da staten Israel ble dannet, sier han.

Uttalelsene presenteres i kontekst av et besøk i Israel og Palestina i påsken der Gahr Støre grunnet på saken.

Dette var tanker Støre grunnet på hver dag i påsken, da han og familien besøkte politikere, organisasjoner og flyktningleirer i Israel og Palestina.

Både AUF og LO ivrer for anerkjennelse.

– Det blir ikke noen framgang i forhandlingene uten at det legges press på Israel. Derfor er det helt avgjørende å styrke palestinernes forhandlingsposisjon. Første steg er å anerkjenne Palestina som stat, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

..

– Det er flertall i landsmøtesaken for anerkjennelse, men vi er uenige i virkemidlene. Når det er så stor frustrasjon over at ingenting skjer, må vi endre taktikk. Å gi en anerkjennelse er et virkemiddel som er i tråd med bevegelse internasjonalt, sier AUF-leder Mani Hussaini, som er en av de sterkeste pådriverne i Ap for anerkjennelse av Palestina.

Det handler kun om å presse Israel. At denne ensidigheten kan ha en nedside, synes ikke å slå Arbeiderpartiet.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/støre-har-bestemt-seg-om-palestina-1.351261