FAFO har gjennomført en holdningsundersøkelse på Vestbredden og Gaza som viser massiv misnøye med lederskapet, særlig innen Fatah, og ønsket om samling av Fatah og Hamas. Samtidig er det andre mer foruroligende trekk: hver tredje palestiner går inn for en islamsk stat. Bare litt flere går inn for en tostatsløsning.

Det er leder av undersøkelsen, Anne Lene Dale Sandsten, som kobler de to funnene: de som går inn for en islamsk stat ønsker ikke en totstatsløsning. De ønsker at Israel skal vekk.

Dale Sansten, som var utenriksminister Jonas Gahr Støres pressetalskvinne, mener det internasjonale samfunn må komme palestinerne i møte. Hun brukte også dette uttrykket på radio: det internasjonale samfunn har ikke kommet Hamas i møte. Er ikke det å stille tingene på hodet? Det var Hamas som skulle komme det internasjonale samfunn i møte: anerkjenne Israel, inngåtte avtaler og slutte med vold.

Folk på Vestbredden og Gaza ønsker politisk samling. Ni av ti palestinere mener at de politiske fløyene Fatah og Hamas bør gå sammen i en koalisjonsregjering og at de to partiene sammen skal forhandle med Israel.

Dale Sandsten sier det er mange problemer knyttet til en eventuell forsoning.

– Men den vil være umulig uten støtte fra det internasjonale samfunnet: et internasjonalt samfunn som er rede til å komme palestineren i møte. Det er det sporet som palestinerne selv vurderer som det eneste håpet,sier hun til NRK.
Islamsk stat

En av tre palestinerne støtter kravet fra Hamas om en ren islamsk stat.

Bare litt flere holder fast ved det moderate ønsket om en tostatsløsning med Israel.

– Det er foruroligende tall. Det er klart at her må det internasjonale samfunnet se at den politikken som har vært ført, fører til en polarisering og bidrar til den splittelsen som finnes, sier Dale Sandsten.

Argumentasjonen Dale Sandsten legger opp til er: «Situasjonen er så ille at det internasjonale samfunn må komme med innrømmelser. » Det minner om utpressing.

Ingen tillit til palestinsk ledelse