Sakset/Fra hofta

Vår åndsnærværelse i nuet og vår oppfattelse av dette, bestemmer vår handlemåte, enten vi er hverdagsmennesker eller sitter med samfunnsansvar. Hvis vår politiske elite ikke er realitetsorientert kan det få store konsekvenser. Det har vi blitt minnet om i anledning 9. april. Det grelleste eksemplet er daværende utenriksminister Kohts tolkning av det som skjedde.

Den russiske lederduoen Medvedev/Putin brukte i 2008 militæmakt mot Georgia foranlediget av den slipstyggende presidenten Mikheil Saakasjvilis lite gjennomtenkte handlinger. Daværende norske forsvarsjef som i mange år hadde postulert at noe slikt ikke kunne skje i Europa, skiftet fort ut foredragsteksten sin, men ut over det; hva ellers skjedde i Europa og Norge ? Ingen ting, eller snarere noe negativt – i stedet for å sette forsvaret i stand, så fortsatt man å redusere, selv om vi i Norge nominelt økte budsjettene.

Først etter bruken av militærmakt i Ukraina 2014 så tok man det russiske regimets handlinger på alvor – 6 år på etterskudd, og det i en verden som er digital og alt liksom går så fort. Bruken av militærmakt ble ikke tatt alvorlig i 2008, og det ble heller ikke det russiske regimet. Man kan mene mye om Russland, men de er en stormakt. De bør som ett minimum tas på alvor. Stormakter har som Norge interesser og det er derfor oppsiktsvekkende at J G Støre i et intervju i VG 12 april 2015 ikke nevner Russlands interesser i Nordområdet. J G Støre mener at Russland ikke er noen militær trussel på kort sikt. Til det er å si at en trussel består av kapasitet og intensjon, og som J G Støre er inne på så har Russland forbedret si militære kapasitet. Men det er for øyeblikket vanskelig å se at det foreligger en intensjon om å bruke militærmakt mot Norge, ut over maktdemonstrasjoner med fly og fartøy. Når bare den ene av de to – intensjon og kapasitet – foreligger, så brukes begrepet potensiell trussel. Idet Russland har vist i Georgia og Ukraina at militærmakt er ett relevant virkemiddel i sikkerhetspolitikken, så er uttrykket potensiell trussel høyst relevant.

Når kan en potensiell trussel bli en reell trussel? Det er her Russlands interesser kommer inn, og kan danne intensjonen i bruk av militær tvangsmakt mot Norge. Hvis man ikke setter seg inn i hva Russlands interesser er så kan man uforvarende og uforberedt kryss det som omtales som “røde linjer”. Da nytter det lite å lete etter “gripbare styrker” som man skulle ha begynt å bygge opp for 10 år siden.

Vurdert ut fra VG intervjuet så er det lite som tyder på at J G Støre har en forståelse av Norges påvirkningsrom og de potensielle interessemotsetninger mellom Russland og Norge, som inngir til tillit.

 

Støres Putin-analyse: Mener Norge kan ha nøkkelrolle

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/russland/stoeres-putin-analyse-mener-norge-kan-ha-noekkelrolle/a/23432353/