Innenriks

Kirkemøtet i Trondheim ligner mer og mer på et landsmøte i et kirkepolitisk venstreparti. I dag sto søndagsåpne butikker på den politiske dagsorden.

«Liberaliseringen av loven om helligdager og helligdagsfred bryter med livsfremmende fellesskapsverdier i samfunnet», uttaler Kirkemøtet, som peker på at «søndagen som hviledag og gudstjeneste dag har i tusen år vært formende for menneskers liv og kultur i vårt samfunn».

Det heter videre i uttalelsen at «en felles hviledag gir uken en rytme som fremmer fellesskap og folkehelse». Annerledesdagen gir rom for familieliv og fellesskap, gudstjenestefeiring, frivillig engasjement, idrett og kulturliv. Stress og hektiske hverdager truer folkehelsen.

I går stemte biskopene for en kraftig uttalelse til Regjeringen og Stortinget om å ta imot minst 10 000 syriske flyktninger. Og før helgen marsjerte de for klimaet.

Det sier kanskje mest om biskopene hvem de ikke marsjerer for. De har ikke marsjert for lemlestede og døde kenyanske studenter. De har ikke marsjert for halshogde koptere. De har ikke marsjert for bortførte nigerianske jenter (selv med ettårsmarkering midt under Kirkemøtet). De har ikke marsjert for gjengvoldtatte og gravide ni år gamle jentunger.

Man må tro biskopene velger sitt engasjement med omhu.

 

Kirkemøtet: Nei til søndagsåpne butikker