Kort

Mens «de gode» snakker om «asylbarna», så er de ikke like villige til å snakke om Bhatti. Og om noen skulle lure, så er han på pilgrimsferd iht Elden og VG.

Les også

Dialog med IS? -
Regningen -
Hagen igjen -
Absurdistan -
Balansegang -
Åpen antisemittisme vokser -

Les også