Mens «de gode» snakker om «asylbarna», så er de ikke like villige til å snakke om Bhatti. Og om noen skulle lure, så er han på pilgrimsferd iht Elden og VG.

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629