Innenriks

Akers Avis skriver om idrettshallen til Linderud IL. Garderoben deres er bokstavelig talt knust.

Slik så det ut da Linderud IL kom til hallen sin etter skoletid på fredag. Klubben har bestemt seg for å komme til bunns i saken og vil ta kontakt med både Bjerke og Linderud skole.

Artikkelen er illustrert med et bilde fra garderoben som viser at veggen mellom garderobe og toalett er knust i hele sin størrelse.(Se illustrasjon lenger ned på siden.)

Verdensparken som åpnet på Furuset i 2013 er også preget av at den ikke står ubrukt. Politikere prater om slitasje. For et utrent øye ser det ut som hærverk. (Se bilde lenger ned på siden.)

– Gummidekket har holdt seg relativt godt til nå, unntatt et areal på 2×2 meter hvor det gule dekket er revet opp. Antagelig er det en kombinasjon av flere ytre faktorer som har forårsaket dette, på grunn av høy belastning av utøvere og/eller en ytre skade.

Det å nevne ordet hærverk faller neppe naturlig for Groruddalens politikere. Multikulturen skal angivelig være harmonisk, fredfylt og fremtidens håp.

Det er svært sjelden at gummidekke rives opp på grunn av slitasje. Det er forskjell på å slite hull og det å rive opp.

Artikkelen er i skrivende stund kun i papirutgaven til Akers Avis 1. april.

2015-04-01 11.47.072015-04-01 11.47.35