Etter den siste finanskrisen har Sverige blitt beundret for sin fremgangsrike økonomi. Så sent som høsten 2014 skrev The Economist at Sverige var Europas mest fremgangsrike økonomi. OECD mente at sveriges økonomi var like sterk som Pippi Langstrømpe. Sannheten er at  svensk økonomi ikke har vokst siden 2007.

Hvordan kunne verden la seg beundre av noe som bokstavelig talt har vært en svak økonomi som har haltet videre?

Anna Dahlberg i Expressen skriver om saken. Hun beskriver sitausjonen som en dårlig coctail med tanke på fremgang.

Lovorden har haglat över Sverige efter finanskrisen. Den amerikanska tidningen The Washington Post utsåg 2010 Sverige till «The Rockstar of Recovery». Året efter kröntes Anders Borg till Europas bästa finansminister av Financial Times.
OECD ville inte vara sämre, utan slog fast att den svenska ekonomin är lika stark som Pippi Långstrump. Och inför valet i höstas skrev The Economist att Sverige kan göra anspråk på att vara Europas mest framgångsrika ekonomi.

—-

Siffrorna tar heller ingen hänsyn till den snabba befolkningstillväxten i Sverige under senare år. Som SVT berättade i veckan ser tillväxten helt annorlunda ut om man räknar enligt måttet BNP per capita, alltså tillväxt per invånare. Då visar det sig att den svenska ekonomin inte har vuxit alls sedan 2007. Tvärtom är vi i dag fattigare än vad vi var före krisen.

—-

Visserligen stundar nu ljusare tider om man ska tro Konjunkturinstitutet. Men vi gör bäst i att ta de underliggande varningstecknen på allvar. En tillväxt som har stått och stampat, en arbetslöshet som har bitit sig fast samtidigt som det råder brist på kompetent arbetskraft, en skola i förfall, en akut bostadsbrist och finanser som kräver skattehöjningar är ingen cocktail för framgång.
På måndag kommer OECD med sin dom över svensk ekonomi. Vi bör lyssna noga och ödmjukt på deras råd.

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/anders-borg-var-ingen-pippi-langstrump/