Alle fylkesmenn i Norge oppfordrer til å ta kontakt hvis du kjenner noen som fortjener minnemedaljen etter andre verdenskrig. Det er kort frist på ta kontakt. Siste frist er 10. april. Minnemedaljen deles ikke ut post mortem.

Hvorfor har ingen tidligere regjeringer tatt initiativ til dette?

– Fylkesmannen oppfordrer alle i Nordland som vet om noen som burde ha minnemedaljen etter andre verdenskrig, om å kontakte sin kommune med opplysninger, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.
Regjeringen har bestemt å innføre en minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Medaljen skal tildeles gjenlevende norske og utenlandske personer som enten bidratt militært eller sivilt i løpet av okkupasjonsårene. Det er svært korte frister – og kommunene må ha levert sine begrunnede innstillinger til Fylkesmannen innen 10. april i år.
– Vi håper derfor på et stort engasjement i alle kommunene – slik at alle som fortjener denne hederen, blir tildelt sin medalje, framholder Solberg.

 

http://www.helg.no/Vil_dele_ut_medaljer-5-24-25570.html

http://www.grane.kommune.no/hvem-i-nordland-fortjener-minnemedalje-for-innsats-under-krigen.5716333-151878.html