MMI har gjort en undersøkelse for Dagbladet som viser at folk er mer redd for religiøse konflikter enn klimaforandringer.

Religiøs uro verre enn klimaendring For ett år siden mente 23 prosent av oss at klimaendringene var verdens største problem. I dag mener like mange at det er religiøse konflikter som er den største trusselen i verden, ifølge en undersøkelse MMI har gjort for Dagbladet. nrk.no

Saken ligger på dagbladet pluss