Sakset/Fra hofta

Demokrati forutsetter en viss grad av ærlighet og oppriktighet og en sans for fair play. Uten disse forvitrer demokratiet.

Ytringsfrihetens optimale betingelser er der hvor det eksisterer en høy grad av tillit. Det gjør det ikke lenger. Derfor kommer avveininger inn: Man må orientere seg i et landskap der mange opererer med vikarierende motiv og agendaer.

Omkostninger

Det er ikke slik at ytringsfrihet eksisterer uten sammenheng og konsekvenser. Spørsmålet er om man vil betale prisen, og hva innsatsen er, og hvem man vil satse på. For å kunne avgjøre dette må man ha en bevissthet om hva som foregår. Her kommer document.no inn. Vi skal synliggjøre hvem som står for hva.

Fristen overskredet

Det spesielle med norske medier er ønsket om å tilsløre egen agenda, det svenskene kaller mørklegging. De er ikke alene. Samme konsenus og politiske korrekthet gjenfinnes i alle vestlige land. Men det spesielle med Norge er at opposisjonen er så svak.

På toppen av det hele forsøker statsstøttede NGO-er som Antirasistisk senter å kompromittere og kvele det lille som finnes.

De som betaler dem later som om de ikke ser. Nådetiden der man kunne spille dum og uvitende er for lengst over.

Document.nos rolle fremover vil derfor i økende grad være å kalle en spade en spade.

Hvilke krefter er det som fremmer en demokratisk debatt, og hvem er det som motarbeider det?

Hvis man løsriver en setning fra en stor sammenheng og bruker dette som angrepspunkt, er man ikke i god tro. Det hjelper ikke hvor mange som backer ens angrep.

Demokratisk sinnelag

Vi kommer ikke bort fra at demokrati forutsetter demokratisk sinnelag. Man må både tolke folk i beste mening, la dem få fordelen av tvil og godvilje, men samtidig må man ha en dose skepsis. Man må også forstå hvordan kynisme opererer, for mange er kynikere.

På et lite nettsted teller røstene mer enn på et stort.

Vi har lenge hatt mediekritikk som prioritert oppgave. Men da må vi også feie for egen dør. Folk som bruker kommentarfeltet til å spre politiske oppfatninger som truer demokratiet, vil få beskjed om å ta seg en pause. Det gjelder særlig folk som forsvarer Putin og hans krig i Øst-Ukraina. Denne trusselen er så alvorlig at vi ikke kan ta lett på at noen forsøker å bruke document.nos høye lesertall som utgangspunkt for å nå mange med videoer og materiale som er ren propaganda for aggresjon.

Ikke i god tro

Hvis noen etter en lang artikkel om Dieudonnés antisemittisme henger på kommentarer om at de ikke ser dette eller at de ikke ser hans hyllest til terroristen Coulibaly, så mener jeg de ikke er i god tro. Like lite som Dieudonné er det.

Det er bevisst å utnytte demokratiet til å undergrave det.

Trusselen kommer fra islamister, men den kommer også fra de som har et sans for autoritære løsninger og er «åpne» for Putin, ønsker om «å gjøre noe», og flørter med antisemittiske strømninger.

Dieudonné symboliserer den nye aksen mellom ytterste venstre og ytterste høyre, en saus der islamisme og nyfascisme flyter over i hverandre.

Må beskyttes

Det er en farlig blanding. De som benekter at det forholder seg slik, og insisterer på ytringsfrihet, slik Klassekampen har gjort, er ikke på samme side som oss.

Demokrati er ikke en statisk tilstand. Det er en levende organisme som kan ødelegges, som må beskyttes for å overleve.

Vi tror mange har innsett at det forholder seg slik. Man må våge å si hvem som truer demokratiet. Kanskje kan de forandre seg? Man trenger ihvertfall ikke legge ut den røde løperen for dem og late som de er demokrater.

For å si det kort: Islamister er Aftenpostens problem og store deler av øvrige norske mediers. Putinister er vårt problem. Ikke at vi noen gang har hatt sansen, men hjemløse ser seg om etter alternativ.

Da sier vi: Sorry, feil adresse. Det er ikke vår cup of tea. Vi har mer enn nok med å forsvare ytringsfrihet og demokrati. I vår tid er fiendene blitt mange.

Ditt bidrag teller!

Jeg vil samtidig få takke alle som støtter document.no! Det er kommet til mange nye navn. Det varmer og inspirerer. Men vi er ikke i mål. Det er dyrt å drive en organisasjon og stå på egne ben. Det er fremdeles et stort potensial i leserskaren. Hvis du som leser dette har forstått at document.no fyller en viktig rolle, så ikke nøl, men tegn deg for et månedlig bidrag på en kaffekopp eller en halvliter. Såpass er vi verdt!

Benytt konto 15030249981 eller paypal.

 

 

Les også

-
-
-
-
-

Les også