Feature

Mens vestlige ledere kappes om å benekte at det er noen problemer med islam når terrorister dreper i islams navn, forlanger Egypts president Abdel Fattah al-Sisi i nærvær av Al Azhar-universitetets islamske lærde at de utøver selvransakelse på vegne av den islamske ideologien som avstedkommer død og elendighet verden rundt.

«Vi må revolusjonere vår religion,» konkluderer han i talen han holdt den 28. desember 2014.

Det er slående hvor mye ledigere al-Sisi opptrer noen dager senere, den 6. januar 2015, idet han hilser den koptiske menigheten som er samlet til julefeiring i katedralen i Kairo.

Det var vel ikke til å unngå at noen islamske lærde tok til orde for at den egyptiske presidenten må drepes, en vanskjebne som forøvrig tilfalt Egypts president Sadat i 1981, da han ble skutt av muslimske fundamentalister etter å ha stiftet fred med Israel to år i forveien.

Når al-Sisi tar til orde for fred mellom Israel og palestinerne under World Economic Forum i Davos, er han naturligvis vel vitende om at det er en rød klut for alle islamister i regionen.