Nytt

De britiske pubene stenger i takt med demografiendringene. Britene forlater byene og muslimske innvandrere uten sans for en pint eller «Guinness with a good head on» flytter inn. Eller var det omvendt? Muslimske innvandrere flytter inn og britene flytter ut?

Crosskeysmain_2298810b

Det er ikke nok med at puben stenger fordi kundegrunnlaget er borte – den må forsøkes brennes ned også 

Det er ikke Ukip som beklager seg denne gang, men en minister fra Liberaldemokratene som representerer Bristol:

Stephen Williams, the Liberal Democrat communities minister, told the House of Commons that new waves of immigration replacing the “white working class” had led to the pub trade evaporating in some parts of the country.

Med nye folk kommer nye og spennende kulturer. Gjør det noe om de ikke går på pub? Er ikke moskéen et like godt møtested for folk? Den eneste forskjellen er vel alkohol, som alle vet ikke er sunt i for store mengder. Ja, også kanskje den avslappede samtalen og vitsene og sangen og latteren og…

Åja, det var et par ting til: Puben er åpen for alle. Man ikke drikke alkohol på pub. Det er både quiz-kvelder og god mat også.

Mr Williams said «blanket protection» of every pub in the country was not possible because it would encompass some which had been abandoned by the local community because they do not drink alcohol.

«In my own constituency, lots of pubs have closed but it is usually because of demographic change,” said the minister, who represents a seat in Bristol.

«Particularly in some parts of my constituency, which used to have … ‘a white working class community’ 20 or 30 years ago are now populated primarily by recently-arrived Somalis and other people.

Obviously the pubs in that area have closed.

“Some have been converted to other uses, some of them actually are still derelict.”

Stephen Williams er ikke den eneste pub-elskende politikeren som har merket seg de nye tidene. I desember kommenterte den konservative Lord Hogdson at den voksende muslimske populasjonen var hovedårsaken til at pubene stengte.

Moskécrawl blir aldri så gøy som pubcrawl.

Al Murray – the pub landlord – Bacon (proof of God)

The Telegraph

Detaljert informasjon om somaliere i Bristol.