Gjesteskribent

Det lader til, at de ønsker en gradvis afskaffelse af det liberale demokrati, de politikere, som påstår at hylde samme. De ved nok, det med grundlovssikrede borgerrettigheder, en retsstat med lighed for loven og en kritisk offentlighed, der kan holde magthaverne i ørerne.

Et sådant samfund, som jeg personligt hylder, kan kun eksistere under bestemte forudsætninger. Den helt afgørende af disse er en kulturelt homogen befolkning. Ikke nødvendigvis fuldstændig ensartet i etnisk henseende, men med en overvældende majoritet af nogenlunde samme ophav, der deler visse grundlæggende anskuelser. Et sådant land kan godt bestå af repræsentanter fra forskellige etniske grupper, men hvis disse grupper er store, er det helt nødvendigt, at de oprindelig kommer fra steder og lande, der er beslægtet med hovedkulturen. USA er det bedste eksempel på et land, der alle sine fejl til trods i mange år lykkedes med denne model.

For Danmarks vedkommende betyder det, at etniske danskere – med alt dertil hørende norsk, svensk, tysk og anden europæisk opblanding – nødvendigvis må udgøre det altovervejende flertal, hvis styreformen på lang sigt skal opretholdes. Tillades store og i gennemsnit meget fremmeartede etniske grupper fra helt andre kulturer at slå varig rod i landet, vil det uvægerligt betyde, at den valgte styreform, der blev til under bestemte forudsætninger, bliver sat under pres for til sidst at være uigenkendelig fra den oprindelige.

Multikultur og manglende demokrati

Meget multikulturelle stater er pr. definition mindre demokratiske end mere homogene, fordi statsmagten er nødt til at bevare en skrøbelig fred gennem hårdhændet disciplin af borgerne, som i mindre og mindre omfang kan give deres mening til kende om andre grupper. Disse tilkendegivelser vil nemlig med garanti fra tid til anden give sig udslag i voldsanvendelse.

Jeg regner ikke vore politikere for særlig meget. Hovedparten er ikke i nogen meningsfuld betydning af ordet tænkere. De er optaget af kortsigtede dagsordener, ikke mindst deres eget genvalg. Følgelig kan de fleste af dem heller ikke se, at de fører Danmark og Europa ned ad en vej, hvor de eller deres efterfølgere kommer til at indskrænke demokratiet mere og mere, simpelthen for at forhindre kedlen i at eksplodere.

Dertil skal lægges, at langt hovedparten af de grupper, der er kommet til Europa gennem de sidste snart mange årtier, kommer fra kulturer, der har vist sig ude af stand til at udvikle demokrati. Hvis man giver Bagdad lov til at komme til Danmark, transformeres Bagdad ikke på magisk vis til København, og importerer man Mogadishu, skaber man ikke som ved et trylleslag Århus. Man omplanter i stedet i det store og hele Bagdad og Mogadishu til dansk territorium.

Tragedien i Frankrig

Det uhyggelige angreb med 12 dræbte og 20 sårede, deraf flere alvorligt, er ud over sin ufattelige gru endnu en pind i demokratiets ligkiste. Myndighederne vil mene sig nødt til fremover at slå hårdere ned på kritikere af den førte vanvidskurs. Når det næste angreb kommer – mest sandsynligt fra en islamisk gruppe, men kan også være fra højreekstremister – vil skruen blive strammet nok engang. Det er nu engang den logik, der følger af at multietnificere og multikulturalisere de europæiske samfund.

Kun et brud med den hidtil førte politik kan forhindre denne udvikling. Vi må bede til og arbejde for, at dette skifte sker. Ellers er demokratiet på længere sigt dødsdømt.

http://mortenuhrskov.dk/konsekvenserne-af-angrebet-frankrig/