Innenriks

Forskerne Lars Akerhaug og Lars Gule uttaler seg om mullah Krekar.

Akerhaug mener det kommer an på hvordan vi behandler Krekar om han og nettverket vil utgjøre en trussel for Norge.

Gule mener det er tull og rør at Krekar står på terrorlista til USA.

-Jeg er usikker på hvor stor innflytelse Krekar i dag har, men dette nettverket utgjør ingen trussel mot Norge og norske interesser så lenge Krekar ikke blir behandlet slik at han får en martyrstatus, sier Akerhaug, som er blant journalistene og forfatterene som har fulgt fremveksten av islamske terrornettverk tettest her i landet.

—-

Men hos amerikanerne står Krekar fortsatt på listen over terrorister?

Å havne på denne terrorlisten er alt for lett. Tysk og sveitsisk sikkerhetspoliti har etterforsket «RAWT» i flere år uten at dette har materialisert seg i noen straffesak.

Tull og rør?

Det virker mer som om det er en forsker som serverer det norske folk det han anklager andre for, tull og rør.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/-Krekar-ingen-reell-trussel-mot-Norge-7850263.html