Tavle

BBC gjengir dagboksnotater til vanlige innbyggere som er blitt værende igjen i Mosul. Det er historier om fallende levestandard i en grad som gjør at hverdagen nærmest blir uhåndterlig og ulevelig: mobilnettet blir borte, vannfiltreringsanlegget fungerer ikke og urenset vann fra Tigris pumpes inn i kranene og gjør folk alvorlig syke. Flaskevann er ikke å oppdrive. Av to flaskefabrikker fungerer bare en for halv maskin. Veien til Kurdistan er stengt.

Prisen på gassflasker går fra 7 dollar før IS, til 50 dollar og før man rekker å kjøpe er den doblet til 100. Spisesteder må stenge. Livet går i stå.

IS-krigerne er hissige og nervøse. Deres biler bombes og med ammunisjon om bord, blir det kraftige eksplosjoner når de rammes. Livet er kaotisk og primitivt. BBC

Les også

-
-
-
-