Tavle

Vi er i innspurten av neste tidsskrift, og det gjør at den daglige produksjonen må komme i annen rekke. Papir er noe annet enn nett. Det kan man ikke endre på.