For mange mennesker i Norge er påsken noe mer enn en fersk krimbok, gule kyllinger, hytteferie og Kvikk Lunsj. I Salangen kirke, noen mil nord for Narvik, har Salangen skole hvert år oppført det tradisjonelle påskespillet. Men i år var det slutt. Rektor ved Salangen skole, Lars-Georg Nordhus forklarer at dette er av hensyn til elever og foreldre med en annen trosretning (han mener nok muslimer, men tryggest å ikke spesifisere):

– Salangen skole er en inkluderende skole, som betyr at vi skal gjøre så godt vi kan med å unngå ekskludering av noen slag. Påskespillet er basert på kristen tro, og vi kan ikke forkynne kristen religion, eller ekskludere elever og foreldre med annen trosretning. Det grenser med hva som er lov i følge lærerplanen, informerer rektor ved Salangen skole, Lars-Georg Nordhus.

I den norske inkluderingen, skal de norske tradisjonene opphøre slik at ingen skal føle seg utenfor, krenket eller på annet vis såret og vonbråten. At innvandrerne frivillig har forflyttet seg fra et muslimsk land til et ikke-muslimsk land, nei det er selvsagt ikke noe poeng. Og hadde de «barna med en annen trosretning» blitt nektet å delta i påskespillet – ja da skal vi være enige i betegnelsen ekskludering. Men slik er det altså ikke. For det er helt utenkelig i den naturlige inkluderende norske folkesjela. Rektor gjemmer seg bak lærerplanen og tør ikke opprettholde gamle lokale tradisjoner i redsel for at noen skal ta det ille opp at norske skolebarn lærer om Jesus.

– Det har vært et kjempebra opplegg så langt, og det må ikke forsvinne. Vi vil eller se på å finne et annet oppsett à la påskespillet, men med fokus på å inkludere alle familiene, og elevene vi har ved Salangen skole, avslutter Nordhus.

«Et annet oppsett à la påskespillet»? Hva mener han? Life of Brian? Vil «barna med en annen trosretning» få lov til å plystre med?

Sogneprest ved Salangen kirke, Grete Glemmestad, virker ikke spesielt imponert over skolens beslutning:

– Det er litt synd at påskespillet ikke kan fortsette, men det er skolen som bestemmer det.

Salangen Nyheter

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!