Nytt

9. november skal være markeringsdag mot forfølglse av kristne i Sarpsborg. En rekke kristne organisasjoner står bak, og Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen, var invitert. Men så sier to organisasjoner nei – Den norske kirke og Metodistkirken.

Prost Kari Mangrud Alvsvåg har to begrunnelser: Selbekk kan provosere muslimer og imamer. Siden markeringen er på krystallnatten, skal også jøder nevnes, men da må også forfulgte muslimer tas opp. Da går det ikke med Selbekk i noe fall.

Prost Kari Mangrud Alvsvåg forklarte forrige uke til Vårt Land:

Arrangementet er i år på same dato som krystallnatta. Natta mellom 9. og 10. november 1938 starta ei dramatisk opptrapping av jødeforfølgingane i Tyskland. Derfor skal jødane sin situasjon også bli markert under arrangementet. Prosten meinte at når jødar og kristne sin situasjon skulle bli markert, burde også forfølgde muslimar sin situasjon bli teken med. Som eit kompromiss kunne krystallnatta bli markert, men Selbekk måtte ut.

Striden har vakt oppsikt og fredag innkalte man til nytt møte i det kristne lederrrådet som står bak demonstrasjonen. Alvsvåg beklager bråket, men mener fortsatt at Selbekk er kontroversiell i en demonstrasjon mot forfølgelse av kristne.

Muhammed-karikaturene henger fortsatt over Selbekk og trumfer en protest mot forfølgelse av kristne. Hensynet til muslimske følelser ser ut til å veie tyngre.

Prost Alvsvåg sier at programmet ble for bredt, de ønsket seg en smalere.

Det får Vårt Land-journalisten til å stille spørsmål:

– Selbekk skulle snakke om forfølgde kristne sin situasjon. Korleis er det utanfor programmet?

– Eg kjenner ikkje til bestillinga som Selbekk fekk. Her handlar det meir om at den som i utganspunktet var invitert, var utanriksminister Børge Brende. Då vi fekk vite at Selbekk skulle stille i staden, var det noko vi ikkje ønska.

– Trur du muslimar i Sarpsborg ville blitt provosert dersom Selbekk holdt ein appell?

– Nei. Eg vil anta at mange ikkje ville visst kven han var. Mange av dei er jo dessutan nye i landet, uttalte prosten i førre veke og beklaga utfallet av saka.

– Det har vore ein veldig dårleg prosess, og det tek vi sjølvkritikk for.

– Har de i Den norske kyrkja teke for mykje omsyn til muslimane samanlikna med omsyna de har vist dei andre kristne trussamfunna, som nettopp ynskja denne talaren?

– Det er eit underleg spørsmål. I eit slikt fellesarrangement må vi alltid vere einige om kven vi inviterer.

Prosten synes ikke å ville ta inn over seg hvem det er som forfølger kristne i Midtøsten. Hun vil også markere forfølgelse av muslimer. Måten hun gjør det på er ved å skyve en redaktør som klart setter ord på forfølgelsen av kristne. Det er det prosten ikke vil ha. Det er en klar melding. Prosten foretar et valg. Men da blir hele markeringen meningsløs.

Det kan være Selbekk har gitt venstreorienterte prester en ny grunn til å ta avstand fra han. Kristensionist er det nye stygge ordet, og Selbekk er frimodig nok til å vedkjenne seg det.

Kristensionist er nesten som høyreekstremist og begrepet skal brukes til politisk-moralsk utpressing av konservative Israel-venner. Det er derfor modig av Selbekk å stå opp for det.

Han slår fast at det handler om jødenes rett til eget land, og det kan være det er stridens kjerne.

– Jeg bærer betegnelsen kristen sionist med stolthet, selv om jeg føler at det brukes som et skjellsord. Jeg mener det er et grunnleggende problem i dag at mange nordmenn assosierer engasjement for Israel med et bestemt religiøst syn, og mener den dagsaktuelle situasjonen i Midtøsten utvilsomt debatteres best med historiske og politiske argumenter.

– Det er også utgangspunktet mitt når jeg kaller meg kristen sionist. Jeg er kristen fordi jeg tror på Jesus Kristus og sionist fordi jeg støtter tanken om jødenes rett til et hjemland i sitt historiske kjerneområde, sa Selbekk.

 

http://www.vl.no/troogkirke/kyrkja-beklagar-skroting-av-muslimkritikar-1.277074#cxrecs_s

http://www.vl.no/troogkirke/kaller-kristensionisme-vranglære-1.92522