Kommentar

Vårt Land har intervjuet førsteamanuensis ved Journalisthøgskolen, Egil Fossum, i anledning hans nyutkomne bok om de kristne i Midtøsten. Fossum er blitt kristen, men Israel-fiendskapet er like sterkt.

Artikkelen etterlater flere spørsmål som forblir ubesvart. For det første påkaller det interesse når en gammel marxist finner tilbake til barnetroen, som det heter. At en tidligere Klassekampen-redaktør foretar en slik trosreise er tross alt sjelden kost. Når det ikke avføder ett spørsmål i avisen Vårt Land, stusser man. Her lå ett opplagt poeng.

Fossum beklager at de kristne forlater Midtøsten. Det snakkes hele tiden om Midtøsten i intervjuet, men eksemplene han nevner er hele tiden Jerusalem og Vestbredden. Vi snakker altså om Israel og territoriene, men da er det en tilsnikelse å snakke om Midtøsten. Kan det skyldes at han helst vil legge skylden på Israel?

Journalisten stiller det betimelige spørsmålet: – Er det islam som presser de kristne ut av Midtøsten?
– Det er ikke muslimenes skyld at de kristne flytter ut. Det er først og fremst Israels okkupasjon som har gjort livet uutholdelig for dem. Vanskeligere økonomiske forhold spiller også inn. De ser ikke lenger noen fremtid i regionen. En relativt stor andel av de kristne tilhører middelklassen. Mange har en onkel i Amerika som gir dem en mulighet til å emigrere. Muslimer med lignende muligheter gjør det samme.

Fossum «glemmer» helt de kristne i Egypt, kopterne, som sannelig har fått føle islamistenes hat og vrede, uten at norske kristne har reagert synderlig. Det er flere norske prester/bisper som har etterlyst større solidaritet med kristne palestinere, og det er greit nok. Men om de kristne i de arabiske landene hører man svært lite.

Når Fossum opplyser at hans interesse for de første kristne menighetene ble vakt under et opphold i Kairo, skjønner man at han ikke kan påberope seg uvitenhat. Israel-fiendskapet kommer fritt til uttrykk, og er på ingen måte uforenlig med barnetroen, later det til. For det verste Fossum vet er kristen-sionistene. Riktignok legger han ordene i munnen på kristne palestinere, men det er liten tvil om at han er av samme mening.

– Kristne i Palestina er bitre på sine vestlige trosfeller. Kristen-sionismen er deres verste motstander. De forstår ikke at det kan være kristent å støtte sionismen som berøver landet deres, konfiskerer deres eiendommer og bygger bosettinger på grunnen. Nå får Ariel Sharon til og med mure dem inn i verdens største ghetto, uten at noen løfter en finger, sier Fossum.

Fossum kommer fra en politisk fløy som har hatt svært liten forståelse for jødenes rett til et eget land. Sionismen har vært stemplet som kolonialisme. Det er interessant at han nå kan bekjenne seg som kristen og fremdeles beholde de samme synspunkter på jødenes nasjonalisme.

Midtøsten tømmes for kristne

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også