Nytt

Den svenske kunstneren er løslatt etter å ha sonet halvparten av dommen på seks måneders fengsel.

Høyesterett skal om to uker avgjøre om han skal sone mer av dommen.

 

http://www.trykkefrihed.dk/blog/1568/Sverige-Svensk-kunstner-og-systemkritiker-losladt-for-tid.htm