Tavle

Når vi er vitne til hvordan man i andre kulturer ritualiserer lidelse og død, tenker vi kanskje at dette virker fremmed på oss, men at prosessen ikke desto mindre ser ut til å fungere som en grei krykke for de pårørende.

I Norge har vi en egen variant av dette: Vi ritualiserer det som er vondt og leit ved å gjøre dem til administrative problemer. Har mange barn i en kommune psykiske problemer? Rett oppmerksomheten mot saksbehandlingstiden og veien mot diagnose, ikke tenk så nøye over selve barna, det at de lider, eller hvorfor.

Fylkeslegen i Hedmark mener det tar uforsvarlig lang tid for barn og unge å få hjelp fra BUP i Kongsvinger.

Under tilsyn hos Barne og ungdomspsykiatrien (BUP) i Kongsvinger i sommer så Fylkeslegen at i 10 av 20 journaler hadde det tatt mer enn 3 måneder å stille en diagnose.

– Det er for langt tid. Det må jo stilles en diagnose før behandling kan starte, sier Trond Lutnæs.

For innen spesialistapparatet tar fatt er det ingenting man kan gjøre.

I Sør-Europa ringer man en håndverker heller enn å rote frem en verktøykasse (som man kanskje ikke engang eier) hvis noe teknisk må fikses i huset. Men om noen man kjenner ikke har det bra, griper man inn. I Norge tar man gjerne fatt på materielt vedlikehold selv, det sjelelige outsources til noen som ikke nødvendigvis forholder seg til begrepet sjel.

http://www.nrk.no/ho/barn-venter-for-lenge-pa-diagnose-1.11959871