EU har savnet en energiunion. Mangel på en sådan har vært tydelig i politikken overfor Russland. Hvert land har forhandlet frem egne avtaler. Det har gitt russerne lett spill.

Nå vil EU samlet seg om en energiunion. Den skal ha overnasjonal styring i et organ kalt ACER. Det er forståelig for EU, men Norge som utenforstående bør ikke slutte seg til, advarer tidligere olje- og energiminister Marit Arnestad til abcnyheter.no.

Det vil være å avstå råderett over vår viktigste ressurs. Som råvareprodusent har Norge en helt annen rolle enn forbrukerlandene i EU.

Arnestad vil ha en diskusjone om energiunion nå. Det synes hun ikke regjeringen legger opp. Tvert imot. Hun mener den fører en lukket politikk.

Arnstad er også kritisk til at offentligheten får så lite innsyn i hva som skjer i forhandlingene mellom Norge og EU om energilovverket.

Den rødgrønne regjeringen sendte ut på høring spørsmål om hvordan Norge bør innfri EUs tredje energipakke når det gjelder el-markedet, og varslet samme prosess for gass. Så kom regjeringsskiftet.

Det har ikke blitt noen høring om gass. I januar la Olje- og energidepartementet ut en angivelig høring om noen av punktene i energipakka. Men ingen opplysninger om høringsinstanser eller høringsuttalelser er å finne. Høringen er heller ikke å finne i departementets postjournaler.

– Det europaministeren sa i fjor høst, at de skal føre en mer offensiv og åpen linje i EU- og EØS-spørsmål, framstår som merkverdig når vi ser hvordan de nå forholder seg til energipakken. De gjør det motsatte. Det virker som om prosessen er mer lukket enn noen gang, kommenterer Marit Arnstad.

Viktige politiske emner teknifiseres. EU kaller det «tredje energipakke» og dermed får ikke offentligheten med seg at det dreier seg om råderett over Norges viktigste ressurs.

– Jeg frykter at EUs tredje energipakke bare er første skritt på veien mot en altomfattende energiunion i EU. Og en energiunion er et eksplosivt spørsmål for oss! sier Arnstad.

– Kommer den på bordet, kan Norge ikke følge etter EU. Avgir vi innflytelse til ACER nå, kan det få snøballeffekt når EU innfører en enda mer overnasjonal energiunion. Det kan bli vanskeligere å stå imot i neste omgang hvis vi begynner å gi etter på energisida nå, framholder hun.

 

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/09/28/208723/marit-arnstad-frykter-eksplosiv-strid-med-eu-om-norsk-energi