Munchmuséet flytter i 2019. Nå fremmes det forslag om at  et muslimmuseum skal flytte inn i lokalene. Stiftelsen Dialog for fred med Aamir Sheikh i spissen mener dette er et bra tiltak for å skape forståelse mellom religionene. I søknaden til Oslo kommune nevnes selvfølgelig 22. juli, og at dette muséet er en del av svaret på terroraksjonen.

«Etter de grusomme hendelsene som fant sted 22. juli, er det et bredt og sterkt ønske om at det norske samfunnet skal svare med mer toleranse, mer kunnskap og større respekt for ulikheter.» Dette er et av argumentene i søknaden som Stiftelsen for Dialog og fred har sendt Oslo kommune.

Stiftelsen ønsker å overta tomten til Munch-museet på Tøyen når museet etter planen flytter til Bjørvika i 2019.

– Vi har i all stillhet jobbet for å etablere et muslimsk museum i tre år, og mener at tomten på Tøyen egner seg svært godt til formålet. Tomten ligger sentralt i Oslo, og så ønsker vi å skape en møteplass for beboerne i området, sier Aamir Sheikh som er leder.

Muséet skal være nøytralt, men hvorfor skal det løftes frem at det er et muslimsenter? Det er vel som det er med hijaben, den er kun et tøystykke. Muslimsenter er sikkert bare et navn.

Begrepet pedagogisk moské lanseres også. I nøytralitetens navn skal den synligjøres med en kuppel og minaret på taket. Nøytralitet, toleranse og fred ser ut til å være vanskelig uten islam. I hvertfall på Tøyen.

Del en skal blant annet bestå av en liten pedagogisk moske som skal vise hvordan en moske fungerer og fire permanente utstillinger med Jesus, Moses, Abraham og profeten Mohammed. Det er også planlagt en liten kuppel og en minaret for å gjøre museet godt synlig.

http://www.osloby.no/nyheter/Munch-museum-kan-bli-muslim-museum-7720136.html