Jeg har lest Vårt land (VL) over tid – og vil derfor gjerne benytte anledningen til å kommentere noe VLs sjefredaktør Helge Simonnes skrev til Hege Storhaug i sin avis 17.09. Han mener Storhaug ikke kan ha lest VL over tid, for da ville hun ikke kunnet anklage VL for ikke å skrive kritisk om islamisme i Norge.

-Lederen i Human Rights Service anklager oss for ikke skrive om islamisme i Norge. Hadde hun fulgt med over tid, vil hun se at temaet stadig er framme, også i vårt debattforum Verdidebatt.no

Hege Storhaug er en dyktig skribent, og jeg har selvfølgelig ingen ambisjon om å svare for henne. Jeg fikk likevel – som fast leser av Vårt land – lyst til å komme med mine egne betraktninger rundt Simonnes’ påstander om at temaet islamisme stadig er framme. Som fast leser av VL har jeg mang en gang undret meg over avisens valg av saker og ikke minst vinklinger og presentasjon knyttet både til islam og kristendom. Svært overforenklet vil jeg påstå at avisen skjønnmaler islam og gir muslimer en offerrolle, samtidig driver avisen noe jeg oppfatter som en overkritisering av kristne.

Som en skjebnens ironi hadde VL samme dag som Simonnes svarte Storhaug, en artikkel med overskriften: Sammenligner Bhatti og Knudsen. Helt uten forbehold eller kommentarer videreformidlet VL en aldeles utrolig sammenligning fremsatt av Harald Stanghelle. Han sammenlignet abortpresten Børre Knudsen med islamisten Arfan Bhatti. Harald Stanghelle fikk også i VL videreformidlet noen svært usmakelige uttalelser om Børre Knudsen, en mann som da hadde vært i graven mindre enn en måned.

-Han ble en medieyndling i kraft av sine medievennlige metoder, og han brukte en stil og en form som mange journalister elsket: Det spesielle, det lett outrerte, sa Stanghelle, og påpekte at norsk nekrologtradisjon gjorde «de største drittsekkene» til helter.

 

To dager før Simmones svarte Storhaug ble VLs førsteside prydet av en hijabkledt Silje Vollvik og teksten: Folk stirrer. Gir meg stygge blikk. Jeg blir kalt landsforræder. Inne i avisen kan VLs abonnenter lese artikkelen: Opplever økende hets for religion. Artikkelens ingress lyder

Unge kvinner med muslimske hodeplagg opplever stadig mer hets på gaten og på nettet.

Det er selvsagt ikke bra at unge muslimske kvinner hetses. Likevel savner jeg et forsøk fra VL på en slags kartlegging av problemets omfang. Jeg savner også at VL forsøker å plassere hijaben inn i en historisk, religiøs og politisk sammenheng. Finnes det en linje mellom hijab og islamisme og ekstremisme, eller er hijaben totalt frakoblet en slik binding? Istedenfor forsøk på å gi leseren en forståelsesramme rundt bruk av hijab, blir leseren presentert for en ung, kvinnelig, muslimsk lidelseshistorie. VL har valgt å trykke Silje Vollviks offerhistorie uten å stille ett eneste kritisk spørsmål til henne, til hennes religion eller hijabens symbolikk. Sitatene som utheves i artikkelen er

-I tillegg til hetsen har jeg også blitt stemplet som undertrykt og hjernevasket.

-På nettet har jeg blitt kalt «landsforræder» og sammenlignet med tyskertøs

Lars Laird Iversen, førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet, refereres

-Folk må bli mer bevisste på hvordan de ordlegger seg i offentlige debatter. I følge Iversen er det for mye generalisering i dagens ordbruk.

Iversens uttalelser forsterker inntrykket av muslimer som ofre og en majoritetsbefolkning som diskriminerer gjennom generalisering og mangelfull evne til å ordlegge seg.

 

I helgene blir det som oftest bedre tid til avislesing, og VL på lørdag ble derfor saumfart med tanke på Simonnes sine ord i uken som gikk, om islamisme i spaltene. Dessverre så ble VL 20.09. et dårlig eksempel for herr sjefredaktøren. Allerede forsiden varslet et foruroligende bilde av islamismen. Vi ser en gestikulerende Shoaib Sultan, tidligere generalsekretær i Islamsk råd og rådgiver for Antirasistisk senter, uttale: Ekstreme på begge sider deler samme verdensbilde. En uttalelse som minner oss på Jonas Gahr Støres famøse ord under karikaturstriden. Shoaib Sultan får uttale seg på en måte som er både sjokkerende og langt fra sannheten, uten at VL engang kommenterer hans uttalelser.

-Islamister og anti-islamister har et så likt verdensbilde at man, satt på spissen, nærmest kan kjøre et «søk og erstatt» i hverandres manifester og ende opp med likelydende dokumenter, sier Shoaib Sultan

-Islamistenes tankegods ligner på antisemittismenes terminologi, og Eurabia-teorien minner svært mye om Sions vises protokoller, sier Shohaib Sultan.

Minner Eurabia-teorien om Sions vises protokoller?! Hva er dette for noe? For meg er Eurabia virkelighet og ingen teori, og aldeles ingen konspirasjonsteori. Alle som vil se, ser at Europa arabiseres, og at en fremmed religion får større og fastere fotfeste på vårt kontinent. I denne forstand er Eurabia hverdag og virkelighet, og ingen fiksjon. Om arabiseringen er planlagt eller ikke, har jeg ingen formening om. Det er forresten fullstendig overflødig av Sultan å nevne at islamistenes tankegods ligner på antisemittenes. Det vet vi.

At jeg som anti-islamist deler islamistenes verdensbilde er så håpløs en påstand at jeg velger som VL å ikke kommentere det. Med den forskjell at min kontekst er ganske annerledes enn VLs.

VL refererer til debatten: Er Norge et rasistisk land? fra Protestfestivalen i Kristiansand. VL passer på å sitere uttalelser som får Norge og majoritetsbefolkningen til å framstå som spesielt rasistiske.

Forfatter Henrik Arnstad mente at rasistiske ideer har vokst seg særlig kraftige i Norge.

Arnstads uttalelser føyer seg pent inn i artikkelens hovedbudskap om rasismen i Norge generelt, og i organisasjoner som SIAN og NDL spesielt.

 

Ettersom jeg her har påstått at VL overkritiserer kristne, vil jeg avslutningsvis kort nevne noen artikler som omhandler dette temaet fra lørdagens VL.

Nesten en hel side er viet hetsen som pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Bruun Pedersen, er blitt utsatt for i sosiale medier. I artikkelen: Medlemskap kan bli brukt mot dem, handler det om kristne som har hetset Pedersen på nettet.

Han kalles nazist og ISIL, og bes brenne i helvete.

VL har denne lørdagen også en to siders reportasje om kristne innvandrere i reportasjen: 40 år og fortsatt ikke integrert.

Her velger VL å fokusere på norske kristne som innvandringsskeptiske. Erik Høidahl, generalsekretær i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) uttaler seg om saken.

-Innvandringskritiske holdninger preger også en del av kristne menigheter

-Det er sjelden tale om rasisme eller vond vilje, men du finner alle typer holdninger også blant aktive kristne. I blant blir jeg temmelig sjokkert over hvordan misjonsvenner, som i mange tiår har jobbet for misjon i andre land, oppfører seg når de her hjemme møter mennesker med utenlandsk bakgrunn. Ett av de vanligste spørsmålene som stilles på kirkekaffen til en som ikke er etnisk norsk er: Når skal du reise hjem?

Når skal du reise hjem? Den er rimelig lettsjokkert som lar seg sjokkere av et slikt spørsmål.

Reportasjen illustreres fornøyelig nok med et bilde fra KIA med to smilende hijabkledte kvinner i forgrunnen. Kanskje er ikke rasismen, fremmedfrykten og innvandrerskepsisen så altomfattende i kristne miljøer likevel?

Reportasjen inneholder selvsagt den obligatoriske påstanden om nordmenn som tror at alle muslimer er slemme fordi nordmenn så lett lar seg påvirke av fiendebilder som er laget av islamister.

-Mange nordmenn har satt likhetstegn mellom innvandrere og muslimer. Og noen er preget av fiendebildene som er laget av militante og ekstreme islamister.

-Men de aller fleste muslimer er selvsagt vennlige, hyggelige mennesker som ønsker det beste for seg selv og sine medmennesker, påpeker Høidahl

Som jevnlig leser av VL, begynner jeg å mistenke at det kun er blant anti-islamister og noen kristne man finner folk som ikke er vennlige, hyggelige mennesker som ønsker det beste for seg selv og sine medmennesker?

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂