Amerikanske helsemyndigheter har gjort en kalkyle på verste og beste scenario for ebola. Det verste går ut på at det kan være 1,4 mill syke om fire måneder.

Det høye tallet baseres på en antagelse om at det i virkeligheten er langt flere smittet enn det offisielle tallet.

Hvis det er 20.000 smittede mot slutten av september kan dette galoppere til 1,4 millioner i midten av januar.

In the worst-case scenario, Liberia and Sierra Leone could have 21,000 cases of Ebola by Sept. 30 and 1.4 million cases by Jan. 20 if the disease keeps following its current trajectory, without effective methods to contain it. These figures take into account the fact that many cases go undetected, and estimate that there are actually 2.5 times as many as reported.

 

http://www.nytimes.com/2014/09/24/health/ebola-cases-could-reach-14-million-in-4-months-cdc-estimates.html?emc=edit_na_20140923&nlid=30317720