En fransk borger er kidnappet i Algerie av en gruppe som sier den handler i solidaritet med ISIS. ISIS forkynte søndag at alle borgere tilhørende «korsfarernasjonene», landene som har gått sammen i en allianse mot ISIS, er fritt vilt.

Hvis denne trusselen iverksettes koordinert eller «vilt» av grupper og enkeltmennesker kan det få store konsekvenser for samvirket mellom Vesten og den muslimske verden. Hvis vestlige borgere er fair game kan mange komme til å sende sine familier hjem, og alt fra hjelpeorganisasjoner til firmaer, kan få problemer med å holde de ansatte stasjonert ute. Det har allerede vært flere slike tilfeller, blant annet ved det franske selskapet Arevas urangruve i Niger. Hvis en oversikt over alle som var kidnappet i Maghreb og Midtøsten var tilgjengelig ville vise at kidnappingene har et mye større omfang enn antatt.

Grunnen til at det ikke skjer er hensynet til den kidnappede. Myndighetene skal få tid til å arbeide for løslatelse i det stille. Men trusselen fra ISIS kan gjør det vanskelig å holde kidnappinger hemmelige, særlig hvis de ledsages av offentlige henrettelser. ISIS vet hvordan de skal holde verden i age.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂