Ekstremt rike Qatar som hevder å være venn,  finansierer ekstremisme iht  The Telegraph. Imidlertid skal det nå være under innføring en ny lov som kriminaliserer slik finansiering. Men vil den bli overholdt? The Sunday Times (bak betalingsmur).