Hva teller mest - FNs menneskerettigheter eller Kairo-deklarasjonens? Borgerrettsgrupper forsøker å få OSSE til å velge.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.