Geert Wilders ser ut til å vinne sin rett til å uttrykke meninger om islam som andre finner provoserende og krenkende. Det er ytringsfrihetens pris. Men det pågår flere lignende rettssaker i Europa. En av dem er mot Elisabeth Sabaditsch-Wolff i Østerrike. Hennes «forbrytelse» var å være taler på et seminar. Man skulle forsverge at det ville være mulig å bli tiltalt for å ha sagt noe i en lukket forsamling, men det ble Sabaditsch-Wolff. Det venstreorienterte bladet NEWS sendte en journalist undercover som senere skrev om foredragene, og NEWS anmeldte henne. Statsadvokaten i Wien tok ut tiltale, men det er ikke spesifisert i tiltalen hva som var lovstridig.

Krenkelse er blitt et smaksspørsmål. Det er måten man ordlegger seg, konteksten som avgjør om det krenker. Europa har fått en ny blasfemilov som står over ytringsfriheten. Det spesielle er at redaktørene stort sett ikke angriper blasfemiloven, men forsvarer den! Det gjør at enkeltpersoner som Wilders eller Sabaditsch-Wolff får en tung oppgave.

Man trenger ikke være enig i alt de sier for å se det prinsipielle. Hvis man dras for retten for å si noe kritisk om religion, attpåtil en politisk religion, så er Europa ille ute.

Ms. Sabaditsch-Wolff now faces up to a three-year prison sentence if convicted of «inciting hatred against a religious group» and «defamation of religion» in a lecture in 2009 on the «Islamization of Europe.»
..
No statements are listed in the indictment. Instead, her entire three-part seminar has been designated as incriminating.
..
Mrs. Sabaditsch-Wolff currently represents Pax Europa in Austria, and has represented it at the Organization for Security and Co-operation in Europe. She describes Pax Europa as «the foremost human rights organization in Germany,» although it focuses specifically on the growth of sharia law in Europe, and the erosion in Europe of free speech in relation to Islam.

According to Mrs. Sabaditsch-Wolff, the organization is «non-partisan, not political, [and] does not except any membership from people who are radical, either Left-wing or Right-wing.» She describes her own political outlook as «classic conservative libertarian.»

The three-part seminar on the «Islamization of Europe» that led to her being prosecuted, was delivered at the tax payer-funded Freedom Education Institute, an oranization attached to the Austrian Freedom Party
..
Legal battles, however, are expensive. Even if Mrs. Sabaditsch-Wolff were to receive nothing more than a suspended fine, the process itself feels like the punishment. «I have to find money to pay my lawyers fee – a 5,000 Euro [nearly $7,000 US] retainer up front,» she admits. «I think it will be a lot more. It will be very hard for me to find the money.»

Lawfare In Austria: Is Truth Illegal?

Document har tidligere skrevet om Sabaditsch-Wolff: Nok en islam-kritiker for retten i Europa