Ifølge en måling som presenteres av Fritt Ord er svaret ja. Nordmenn lar alle andre hensyn gå på bekostning av ytringsfriheten. Slike som trygghet fra terror, vern mot rasisme, trakassering og vern av religion, 

 

– Det virker som om den norske befolkningen tenderer mot å veie andre hensyn tyngre. Det er ganske tydelig at folk er villig til å gi slipp på en del frihet – og ytringsfrihet – av hensyn til for eksempel nasjonal sikkerhet, sier Kari Steen-Johnsen, forsker og en av prosjektlederne ved Institutt for samfunnsforskning.

Kan dette stemme? Er det overhodet mulig å måle folks holdninger i et samfunn omgitt av så mye vilkårlighet?

Ovenfra forkynnes en ideologi som må ha som konklusjon at ytringsfriheten må vike: man skal legge større vekt på respekt og toleranse og unngå diskriminering. Man skal vokte sin tunge. Trykket ovenfra, pådyttelsen av det politisk korrekte språket gjør folk til voktere av deres egen munn.

I hvilken grad er det derfor det politisk korrekte menneske i hver enkelt som svarer? Slike metodologiske problem er det nærmest umulig å få svar på, med mindre man laget en ikke-politisk korrekt undersøkelse, og en slik vil neppe komme fra Institutt for samfunnsforskning.

Det er mer tjenelig å vise at nordmenn degraderer ytringsfriheten. Så kan man vise hvor frilynt og åpen man selv er. Stakkars nordmenn som ikke klarer å leve i en komplisert verden, kan de skilte med.

I en annen skala ligger frykten for terror. Dette er en annen type hensyn. Her er mediene med å inngyte folk en frykt, både ut fra de forferdlige bildene av jihadister, og fordi det politiske korrekte skaper et vakuum som fylles av skrekkbilder.

Frykten er både reell og fantasidrevet på en gang.

Ellers er rettighetskulturen slik den praktiseres i Norge med på å innskrenke ytringsfriheten: man skal ikke fornærme eller diskriminere noen, særlig ikke minoriteter.

Moralismen sitter i høysetet, og politikk er gått over til å bli arena for bekjennelse og bot og bedring, eller gapestokk og fordømmelse. Bare avlat mangler før vi er tilbake til 1500-tallet.

Den ubehagelige sannhet er at den modellen samfunnseliten følger ser på ytringsfrihet som et problem. Vi står Sverige mye nærmere enn Danmark. Det er ikke tilfeldig at det er Sveriges Radio NRK samarbeider med.

 

http://www.aftenposten.no/kultur/Nordmenn-vil-begrense-ytringsfriheten-7689394.html