Nytt

Skåne er hardt rammet av flyktningestrømmen, og Centerpartiet i Skåne har en kraftig diskusjon om flyktninger.

Majoriteten av de som ønsker flyktningene velkommen er overveldende i Riksdagen med unntak av Sverigedemokraterna.

Svenske politikere som vil minske innvandringen uttaler at flere land bør gå inn for å øke innvandringen, slik at Sverige kan minke sin innvandring.

Alla SD-kandidater till riksdagen vill att Sverige ska ta emot färre flyktingar.
Men också en C-kandidat, en MP-kandidat och tre M-kandidater.
– Inte minst här i Skåne är det en kraftig diskussion om detta i Centerpartiet, säger riksdagsledamoten Per-Ingvar Johnsson (C).

En förkrossande majoritet av de 563 riksdagskandidater med stor chans att komma in i riksdagen som svarat på frågorna i Aftonbladets Valkompass håller inte med om att Sverige ska ta emot färre flyktingar.
Inte heller Sara Skyttedal — som nu på DN Debatt vill sätta en gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot — höll med när hon svarade på Valkompassens frågor. Hennes svar då var i stället «varken eller».
Inom Sverigedemokraterna höll alla kandidater med. Undantagen inom Alliansen och den rödgröna oppositionen var få. Totalt handlar det bara om fem kandidater som svarade jakande på Valkompassens påstående att «Sverige ska ta emot färre flyktingar»:
Riksdagsledamoten Per-Ingvar Johnsson (C). Han svarade «tenderar att hålla med».
Riksdagsledamoten Jan Lindholm (MP). Han svarade «håller med fullständigt».
Riksdagsledamoten Ewa Thalén Finné (M). Hon svarade «håller med fullständigt».
Riksdagsledamoten Anders Hansson (M). Han svarade «tenderar att hålla med».
Jörgen Warborn (M), som är kommunstyrelsens ordförande i Varberg. Han svarade «tenderar att hålla med».
Per-Ingvar Johnsson (C) säger till Aftonbladet:
– Sverige borde försöka påverka andra EU-länder så att de tar emot fler.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19446883.ab